hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat

Search

Reijer Passchier: ‘We moeten macht tussen tech en gebruiker beter verdelen’