Symposium over digitale bronnen slavernijverleden op 25 juni

Metamorfoze organiseert op dinsdagmiddag 25 juni het symposium ‘Een gedeelde geschiedenis: het slavernijverleden in digitale bronnen’. De sprekers zullen ingaan op het belang van het digitaal toegankelijk maken van bronnen, onderzoek dat hierdoor mogelijk wordt, aandachtspunten bij de ontsluiting en wensen voor de toekomst.

De afgelopen tien jaar zijn via Metamorfoze al bijna 2 miljoen scans gemaakt van archieven en collecties rond het thema het Nederlandse slavernijverleden. Initiatiefnemer van dit thema bij Metamorfoze is Erik van der Doe. Hij blikt naar aanleiding van zijn pensionering tijdens het symposium terug op de projecten.
Als vervolg hierop heeft het ministerie van OCW in 2023 aan Metamorfoze extra middelen beschikbaar gesteld om nog meer bronnen van belang te kunnen digitaliseren. Met nieuwe projecten kunnen de nu al beschikbare bronnen worden aangevuld met gedrukte of geschreven bronnen, foto’s en andere afbeeldingen, audiovisueel materiaal en objecten die raakvlakken hebben met het slavernijverleden. Meer hierover is te lezen in de regeling Slavernijverleden Digitaal.

Naast Erik van der Doe zullen Eveline Sint Nicolaas, Nancy Jouwe, Karwan Fatah-Black, Coen van Galen en Margo Groenewoud spreken tijdens het symposium. Het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort. Het symposium vindt plaats in de Aula van de KB in Den Haag. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is een livestream beschikbaar.

Beeld boven: detail van een aquarel van Kasteel Elmina, door Gerard van Keulen van Vingboons.