Subsidieregeling Cyberweerbaarheid per september weer opengesteld

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd dat de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid ook in 2023 zal worden opengesteld voor cyberweerbaarheidsprojecten van samenwerkende organisaties. Plannen kunnen tussen 1 september en 16 oktober 2023 bij de RVO worden ingediend.

In 2023 wordt er een bedrag van 800.000 euro beschikbaar gesteld aan de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. De maximale ondersteuning per project bedraagt 200.000 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt zorg voor de uitvoering van deze subsidieregeling.

De Subsidieregeling Cyberweerbaarheid is bedoeld om de oprichting van nieuwe cyberweerbaarheidsnetwerken te bevorderen en bestaande netwerken te ondersteunen. Binnen deze netwerken werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van bedrijven, zowel binnen als tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Sinds de lancering van de subsidieronde in 2018 zijn er vanuit deze regeling 31 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd. Bekijk hier de projecten die in 2022 subsidie hebben ontvangen. Meer informatie over het aanmeldproces en de voorwaarden is te vinden op de website van de RVO.