Stichting GO Fonds zoekt projecten

Stichting GO Fonds is een jong fonds dat het vakgebied van informatiedienstverlening – in de brede zin van het woord – een impuls wil geven en verder wil brengen. Voorzitter Gerdine Keijzer-Baldé belicht de achtergronden van het fonds. Plus: de initiatieven en projecten die het bestuur graag ziet binnenkomen.

Door: Ronald de Nijs

‘We hebben het vakgebied niet afgekaderd tot bibliotheken, documentatie en archieven. Als gevolg van digitalisering en toegankelijkheid van informatie is het vak veel meer “open” geworden,’ zegt Gerdine KeijzerBaldé, voorzitter van Stichting GO Fonds. ‘Een appbouwer of een internetstartup die een innovatieve manier van het ontsluiten van informatie heeft ontwikkeld rekenen we er ook toe. Verder richten we ons op informatieprofessionals, studenten, opleidingsinstituten, congresorganisatoren, bibliotheken, archieven, exameninstituten, vakverenigingen enzovoort. De kern zit in het woord informatie. Aanvragen beoordelen we op criteria als innovatie en de betekenis ervan voor het vakgebied.’

Vruchtgebruik

Het fonds is ontstaan na de verkoop van GO opleidingen in 2009 aan KBenP. ‘Het opleidingsinstituut was een onafhankelijke stichting. Als toenmalig bestuur hebben we besloten om een nieuwe stichting met een nieuw bestuur op te richten. Dat is Stichting GO Fonds geworden,’ zegt Keijzer-Baldé. In het dagelijks leven is ze directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van BZK; eerder werkte ze als hoofd van een ministeriebibliotheek. Samen met secretaris Rob Klaverstijn, voorheen senior adviseur Eenheid Informatiestrategie bij het ministerie van VWS, penningmeester Perry Moree, directeur Zeeuwse Bibliotheek, en Ger Bijster, voorheen werkzaam bij Unilever research, vormt ze het vierkoppige bestuur. ‘We doen dit werk als vrijwilligers.’

Als Stichting kan het bestuur het batig saldo aanwenden dat vrij is gekomen met de verkoop van zowel het opleidingsinstituut als het pand. ‘Een aardige som geld, waarvan het bestuur in elk geval graag het vruchtgebruik van het fonds jaarlijks wil weggeven, maar ook de inleg mag worden besteed aan goede initiatieven,’ aldus KeijzerBaldé.

Weinig verzoeken

Het is dus niet de bedoeling dat het bestuur op het geld blijft zitten, om het fonds tot in lengte van jaren te laten voortbestaan. ‘Maar kijk je naar het lage aantal aanvragen, dan kan dat nog wel even duren,’ stelt KeijzerBaldé. ‘De eerste 2,5 jaar lag het accent op het opstarten van het fonds en de verkoop van het pand. Toen kwamen al wel incidenteel subsidieaanvragen binnen. Vanaf 2013 is de energie meer en meer gericht op het realiseren van het doel: het subsidiëren van activiteiten. We maken nu meer reclame en werken aan onze zichtbaarheid.’ Niet alleen de hoeveelheid aanvragen blijft achter, ook de kwaliteit ervan laat soms nog wat te wensen over, aldus KeijzerBaldé. ‘We vinden het belangrijk dat in de aanvraag de doelstelling en de doelgroep wordt omschreven, dat er een nette begroting ligt, maar ook dat de volgende vraag wordt beantwoord: als wij niet subsidiëren, wat gebeurt er dan? Worden we als enige sponsor gevraagd, of is er bijvoorbeeld nog een stukje crowdfunding?’

Stichting GO Fonds wijst een ‘incomplete’ aanvraag vooralsnog niet meteen af en vraagt dan om aanvullende informatie. ‘Maar als we straks kwalitatief betere aanvragen binnenkrijgen, zullen we strenger worden,’ zegt Keijzer-Baldé.

Wensenlijst

Moeiteloos somt Keijzer-Baldé een lijst van aanvragen op die het bestuur graag ziet binnenkomen: ‘Denk aan een scriptieprijs, een essayvraag om bijvoorbeeld de toekomst van het vakgebied te schetsen. Daarbij vinden we het aardig om zo’n prijs te bundelen met andere partijen, zoals een vakvereniging, of om een scriptieprijs te bundelen tot een groter geheel. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een studiereis die leidt tot een publicatie in een vakblad of tot een presentatie op een congres, zodat de opgedane kennis verder verspreid kan worden. Verder kan het GO Fonds ook projecten en opleidingen subsidiëren. Het gaat ons om innovatie en het werken aan kennisdeling binnen het vakgebied.’

Tij keren

‘Als bestuur merken we dat het vak van informatieprofessionals steeds belangrijker wordt, maar dat het aantal professionals dat er in werkt afneemt,’ besluit Gerdine Keijzer-Baldé. ‘Die ontwikkeling is al zo’n tien à vijftien jaar aan de gang en het tij lijkt vooralsnog niet te keren. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? We laten ons graag verrassen door subsidieaanvragen die hier een heel nieuwe visie op loslaten en laten zien hoe we het als vak anders kunnen doen.’


Subsidietoekenningen 2014-2015

  • Congres International Association of School Librarianship, 28 juni – 3 juli 2015, Maastricht (thema Professional Development)
  • Haagse Hogeschool, Beoordelen van informatievaardigheden in het hoger onderwijs (onderdeel promotieonderzoek Jos van Helvoort)
  • ‘Blijf in Beweging’, bronzen sponsorschap van KNVI-congres 2014
  • DIME (Data is me), startup van een fairtrade broke
  • Studiereis van KNVI-afdeling Prissma naar New York

www.gofonds.nl


Ronald de Nijs is eindredacteur van IP.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen