Stadsarchief Amsterdam deelt ervaringen nieuw datamodel in blauwdruk

Het Stadsarchief Amsterdam maakt als een van de eerste archiefinstellingen gebruik van Records in Contexts, de nieuwe beschrijvingsstandaard voor archieven. Op de website is de Blauwdruk informatiehuishouding Stadsarchief Amsterdam beschikbaar die het datamodel erachter beschrijft.

Het Stadsarchief Amsterdam publiceerde de afgelopen anderhalf jaar al verschillende blogs over de nieuwe beschrijvingsstandaard Records in Contexts, linked data, het nieuwe collectiebeheersysteem en de nieuwe raadpleegomgeving. Wat met al deze zaken samenhangt is dat het voor implementatie of inrichting nodig is om een datamodel te hebben die beschrijft wat voor soort informatieobjecten het Stadsarchief beheert, welke metadata het over deze informatieobjecten vastlegt en wat voor onderlinge relaties zij hebben. Van dat datamodel is nu een eerste versie opgeleverd en daarvan is de Blauwdruk informatiehuishouding Stadsarchief Amsterdam gemaakt.

‘De Blauwdruk is in eerste instantie een stand van zaken van welke entiteiten we als Stadsarchief in ons informatiemodel hanteren, welke metadatavelden daarbij horen en hoe deze zijn gemapt naar linked data (bij voorkeur naar de ontologie van Records in Contexts), in de ideale situatie en softwareonafhankelijk’, zo is te lezen op de site. ‘De Blauwdruk is daarnaast een middel om inzicht te hebben in de verschillen tussen de ideale situatie en hoe het nieuwe collectiebeheersysteem Memorix is ingericht. Daarmee is de Blauwdruk ook het uitgangspunt voor verbeteringen in de praktijk, dus in de verdere ontwikkeling van Memorix nu of een ander collectiebeheersysteem in de toekomst. Andersom leiden de implementatie van Memorix en andere ontwikkelingen buiten het Stadsarchief ook tot nieuwe inzichten die hun weerslag hebben op de inhoud van de Blauwdruk. Daarmee is het een levend document, waarvan nu een eerste versie is opgeleverd en waarvan in de toekomst zeker nog vele versies gaan volgen.’

De Blauwdruk is opgesteld door Merel Geerlings (projectleider Linked Data) en Ivo Zandhuis (consultant Cultural Heritage & ICT) van het Stadsarchief Amsterdam; beiden spraken ook over dit project tijdens de laatste VOGIN-IP-lezing afgelopen mei.

> De Blauwdruk informatiehuishouding Stadsarchief Amsterdam is hier te downloaden.