Sluiting inzendtermijn Victorines

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorines uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren. Op 15 september sluit de inschrijving voor de editie van dit jaar.

Voor de Victorines komen in aanmerking mensen die recent een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord.

Het Victorine van Schaickfonds | KNVI meldt daarover bij wijze van toelichting: ‘Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked (open) data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, leesgehandicapten of ouderen.’
Er zijn drie prijzen beschikbaar:
  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).
De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De prijzen worden uitgereikt tijdens het KNVI-congres op 12 november 2015.
De inzending moet na 31 december 2013 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master’s theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2013 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.
De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl.
De inzendtermijn loopt tot uiterlijk 15 september.
Voor meer informatie, zie de website van de KNVI.