SIDN fonds-call ‘Je data de baas 2’

SIDN fonds hecht veel waarde aan het versterken van de positie van de internetgebruiker. Heb jij een idee voor een (open source) alternatief of verbetersuggesties voor bestaande tools om gebruikers (of specifieke doelgroepen) meer controle over hun data te geven? Doe dan mee aan de call ‘Je data de baas 2’.

In 2019 schreef SIDN fonds de call ‘Je data de baas’ uit. Een call over de waarde van data, vergroting van de bewustwording over onze rol als dataleverancier, aandacht voor alternatieve tools en de versterking van de positie van de internetgebruiker. Het uitgangspunt in de vervolgcall ‘Je data de baas 2’ blijft hetzelfde, maar de focus is verder aangescherpt. 

Inzicht & bewustwording

Weten we eigenlijk wat er gebeurt als je bijvoorbeeld op akkoord klikt om locatiegegevens te delen met Buienradar? Of wat Google kan met de gegevens die je via Google Home deelt? Vaak is ook niet bekend hoe je tools als deze meer privacy- en securityvriendelijk kunt gebruiken en is er beperkt aandacht voor alternatieve diensten en tools. 

Het SIDN fonds wil bijdragen aan een grotere bewustwording op dit gebied. Het fonds ondersteunt met deze call projecten die de risico’s, maar vooral ook de verbeterkansen in het gebruik van tools en systemen inzichtelijk maken. Bij voorkeur zijn dit projecten die een databewuste houding positief weten neer te zetten. De vorm kan een bewustwordingsproject of -tool zijn, of een lesprogramma dat bij voorkeur is gericht op doelgroepen die nog niet bereikt worden met bestaande projecten. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen en docenten in het VMBO, praktijkonderwijs en ook het speciaal onderwijs.

Voorbeelden: De baas op internet, The Attention Fair, Prosthetic X, Glass Room Plus in bibliotheken (en Data Detox), Your Digital Footprint

Dataminimalisatie

We delen (onnodig) veel data met derden. Heb jij een concreet project waardoor internetgebruikers alleen die data hoeven te delen die nodig zijn voor een specifieke dienst of product? Vanuit SIDN fonds wordt dataminimalisatie gestimuleerd, met name wanneer het gaat om het delen van (persoons)gegevens binnen publieke domeinen. 

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en ‘learning analytics’ in het onderwijs, vaak met betrokkenheid van commerciële partijen. Is daarbij aandacht voor verantwoordelijke en doordachte omgang met leerling gegevens? Hoe kan dit op een zo goed mogelijke manier gebeuren?

Ook in de zorg worden – in het kader van preventie en het stimuleren van gezond gedrag – steeds meer gedetailleerde en persoonlijke data verzameld over de levensstijl van mensen. Hoe verhoudt zich dat tot dataminimalisatie en data-autonomie? Zijn we wel voldoende zelf de baas over die kostbare persoonlijke data? En hoe kunnen de situatie verbeteren

Voorbeeld: IRMA

Alternatieven 

Het feit dat er weinig alternatieven zijn voor veelgebruikte platforms en diensten draagt niet bij aan het vergroten van onze data autonomie; er is vaak geen keuze voor een sterk alternatief. Dit gaat op voor de internetgebruiker in het algemeen, maar ook binnen verschillende publieke domeinen lopen partijen tegen deze ‘platformisering’ aan. Denk bijvoorbeeld aan leerlingvolgsystemen, systemen voor het delen van patiëntgegevens, et cetera.

Vanuit SIDN fonds wordt veel waarde gehecht aan het versterken van de positie van de internetgebruiker. Heb jij een idee voor een (open source) alternatief of verbetersuggesties voor bestaande tools om gebruikers (of specifieke doelgroepen) meer controle over hun data te geven?

Voorbeelden: Jouw Privacy Toolbox, NoGA! Baas over eigen (Google) Analytics data, Solid Starter, Whitebox Systems

De call

De call ‘Je data de baas 2’ staat nu open. Deadline is 28 april, 13.00 uur. De call staat open voor:

  • Kleine experimenten (bijdragen van max 10.000 euro om te komen tot een proof of concept, demo, pilot of experimenteel ontwerp).
  • Grotere en reeds beproefde projecten (bijdragen tot max 75.000 euro voor doorontwikkeling van een bestaand proof of concept, kansrijke concepten of resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar bruikbare toepassingen). 

Meer informatie is te vinden op sidnfonds.nl