Schrijvers op de bres voor Letterkundig Museum

Minister Bussemaker moet het Letterkundig Museum in staat stellen zijn taak verantwoord uit te oefenen, stellen schrijvers, illustratoren, hoogleraren, biografen, literatuuronderzoekers en critici. Volgens het instituut zijn de huidige financiële middelen nu ontoereikend, ondanks het hoge eigen inkomstenpercentage.

Prominente schrijvers en illustratoren hebben in een brandbrief de minister van OCW, Jet Bussemaker, opgeroepen haar verantwoordelijkheid voor het Letterkundig Museum te nemen. Zij wijzen erop dat de collectie van het Letterkundig Museum tot stand komt doordat schrijvers en illustratoren hun archieven, respectievelijk illustraties ruimhartig aan het museum schenken. Dat schept verplichtingen, aldus onder andere Abdelkader Benali, Remco Campert, Anna Enquist,  A.F.Th. van der Heijden, Guus Kuijer, Astrid H. Roemer, Jan Terlouw, Thé Tjong-Khing en de Erven Harry Mulisch en Nescio.

 Ook 40 hoogleraren, biografen, literatuuronderzoekers en critici hebben, op initiatief van Marita Mathijsen, zich in een alarmerende brief gericht tot de minister om aandacht te vragen voor de penibele situatie van het Letterkundig Museum.

Minister Bussemaker moet het Letterkundig Museum in staat stellen zijn taak verantwoord uit te oefenen, schrijft het museum in een persbericht. Volgens het instituut zijn de huidige financiële middelen nu ontoereikend, ondanks het hoge eigen inkomstenpercentage.

Gedreven door het maatschappelijk belang van literatuur, ontplooit het Letterkundig Museum uiteenlopende activiteiten om zijn schatten toegankelijk te maken voor de wetenschap, het onderwijs en het algemene publiek. Zo lanceerde het eerder dit jaar het prijswinnende Literatuurmuseum.nl, maar dit door fondsen gefinancierde initiatief dreigt nu door geldgebrek te verdwijnen.

Na de korting van 25%, waardoor noodgedwongen 30% van het personeel ontslagen werd, zegt het museum zijn taak als hoeder van het nationaal literair erfgoed niet te kunnen waarmaken. Zo is er geen hoofd Collecties, komen onderzoeksprojecten met universiteiten niet van de grond, belangwekkende kunnen handschriften niet worden verworven en is er voor digitalisering geen geld beschikbaar. Ook het Kinderboekenmuseum, dat deel uitmaakt van het Letterkundig Museum en een belangrijke educatieve missie heeft, is in de knel gekomen, aldus het Letterkundig Museum.

Eerder al luidde directeur Aad Meinderts in o.a. De TelegraafNRC Handelsblad en de Volkskrant de noodklok, en deze week betoogde Vrij Nederland: ‘Handen af van Letterkundig Museum!’