Samenvatting reacties op Archiefwet 2021 staat nu online

Iedereen kon van 29 november 2019 tot en met 23 januari 2020 het concept wetsvoorstel beoordelen en erop reageren. Onlangs is een samenvatting van de  reacties online gezet.

“Over het algemeen wordt het wetsvoorstel gezien als een verbetering wat betreft de leesbaarheid en toepasbaarheid in het digitale tijdperk,” valt in de samenvatting te lezen. “Een aantal onderdelen kan rekenen op een brede steun, zoals het opnemen van de waarden en publieke belangen van archieven, de risicobenadering voor de goede, geordende en toegankelijke staat, de mogelijkheid voor ontheffing van overbrenging en de afstemming met de Woo. Verdeeldheid bestaat er over het wegvallen van het voorgeschreven diploma voor de archivaris en de gewijzigde terminologie.”

Vervolgens worden de reacties per onderwerp behandeld. Zie daarvoor de pdf.

Achtergrond

De Archiefwet 1995 is van toepassing op zowel papieren als digitale overheidsinformatie. Digitalisering stond in 1995 nog in de kinderschoenen. Daardoor zijn veel regels en de toelichting vooral nog geënt op het papieren tijdperk. Deze regels zijn niet altijd toe te passen of te begrijpen in de digitale context. Een modernisering van de Archiefwet 1995 is daarom nodig. Het doel van deze modernisering is een beter begrijpelijke en vooral ook beter toepasbare wet. De modernisering van de Archiefwet sluit aan bij de bredere kabinetsagenda voor een digitale overheid.

De Raad van State, de Tweede en Eerste Kamer beoordelen het wetsvoorstel in 2020.

(Beeld: Pixabay / Pexels)