Digitale tweeling voor het Alkmaars Kanaal

– ADVERTORIAL –

Ook in Alkmaar is een grote behoefte aan betaalbare nieuwe woningen. Aan de oevers van het Noordhollandsch Kanaal bleek ruim 190 hectare beschikbaar voor herstructurering. Dit gebied heet nu het Alkmaars Kanaal. De opgave is in dit gebied de komende vijftien jaar 15.000 woningen te bouwen. De Smart City Digital Twin die KBenP samen met het Alkmaars Kanaal bouwt, ondersteunt deze uitdaging.

Ontwikkeling in samenhang

De opgave die er ligt, vraagt om samenhang en een visie op stedelijke ontwikkeling. En het vraagt om een slimme stad, een Smart City, want naast woningbouw en economische groei brengt de ambitie ook uitdagingen rond mobiliteit, energievoorziening, levenskwaliteit en duurzaamheid met zich mee. Dit betekent samenwerking tussen overheden, publieke organisaties, burgers, kennisinstellingen en bedrijven om grootstedelijke uitdagingen op een slimme manier op te lossen.

Stap voor stap ontwikkelen

De Smart City Digital Twin van KBenP stelt het Alkmaars Kanaal in staat om datagedreven beslissingen te nemen die bijdragen aan de realisatie van haar maatschappelijke opgaven. Uniek is dat we deze digitale tweeling stap voor stap en samen met verschillende gebruikers aan het ontwikkelen zijn. Net als de moderne stad die het Alkmaars Kanaal moet gaan worden, is de digitale tweeling nooit klaar. Er is een einddoel – transparant, eenduidig en actueel inzicht bieden over uit te voeren plannen en projecten aan inwoners, ondernemers en andere betrokkenen – maar de weg daarnaartoe bepalen we gedurende het proces en in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

Burgerparticipatie mogelijk gemaakt

Op dit moment staat het fundament van de digitale tweeling. Daarin zien inwoners van Alkmaar welke projecten en bouwplannen er zijn in hun buurt, en waar zich sociale voorzieningen, sportfaciliteiten, scholen, parkeerplaatsen of elektrische laadpalen bevinden. Planeconomen kunnen bijvoorbeeld monitoren hoe de luchtkwaliteit in een bepaald gebied zich ontwikkelt. Ook is de digitale tweeling toepasbaar voor participatie als dat wenselijk is. 

In een door KBenP gebouwde webapplicatie zijn de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de digitale tweeling zichtbaar. Voor alle stakeholders, zodat iedere gebruikersgroep het dataplatform op basis van haar eigen behoefte kan gebruiken.

Inmiddels bouwen we samen verder op dit fundament, met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken als input, en met weer andere stakeholders.


Onder de naam Analyze ontwikkelt KBenP samen met gemeenten digital twin-oplossingen voor Smart Cities. Ben je nieuwsgierig hoe wij dat doen? Bekijk onze website www.analyze.nl, of neem contact op met Wouter Huijzendveld via 06-103 95 935. Wij bespreken graag de mogelijkheden om ook jouw gemeente te helpen met een digital twin!


Beeld: weergave van de Smart City Digital Twin Alkmaars Kanaal.