Ruim 56.000 oude drukken Universiteit Leiden in Google Books

In een jaar tijd zijn ruim 56.000 boeken uit de bibliotheek van de Universiteit Leiden gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Dat meldt de bibliotheek op haar website. Het betreft titels die in Nederland zijn uitgegeven vóór 1876 en waarop geen auteursrecht meer rust. Ze zijn beschikbaar via de Catalogus, Google Books en Delpher.

Sinds de start van het massadigitaliseringsproject, nu ruim tien jaar geleden, heeft Google inmiddels ruim 30 miljoen titels online gezet. Tussen 2010 tot 2014 zijn 235.000 boeken van de KB gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Voor een volledig overzicht heeft de KB contact gezocht met universitaire bibliotheken. De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft ruim 56.000 boeken beschikbaar gesteld. Een belangrijk deel betreft materiaal uit Nederlands-Indië en pamfletten uit de 16e tot en met 18e eeuw.

De UBL streeft naar digitalisering en online beschikbaarstelling van haar collecties voor onderwijs en onderzoek. Inmiddels zijn ruim een miljoen scans vervaardigd. Door de samenwerking met Google en de KB wordt de digitalisering van de Leidse collecties versneld. Dit project is tot stand gekomen met steun van de Stichting Pica, een organisatie die wetenschappelijk een openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten, en de Universiteit Leiden. De Nederlands-Indische boeken komen tevens beschikbaar in de Digital Indonesian Library, die UBL de komende jaren in samenwerking met externe partners zal ontwikkelen.

bron: www.bibliotheek.universiteitleiden.nl