Ruim 18 miljoen extra voor bibliotheekhulp bij digitale overheidszaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten om de komende jaren ruim 18 miljoen euro extra vrij te maken voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in bibliotheken. Dit geld is bedoeld om meer burgers te helpen bij vragen of problemen rondom de digitale overheid, of om hun digitale vaardigheden te helpen vergroten.

De budgetverruiming voor de IDO’s is opgenomen in de najaarsnota en betekent dat bibliotheken deze maatschappelijke dienstverlening flink kunnen uitbreiden. Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden van de KB, noemt de extra ondersteuning goed nieuws voor minder-digitaalvaardigen. ‘Nederland telt naar schatting vier miljoen mensen die moeite hebben met computergebruik en digitale administratiezaken. Met deze extra middelen kunnen bibliotheken zorgen voor bijvoorbeeld meer getraind personeel en verruiming van de openingstijden van de balies.’

Vijfhonderd IDO’s in 2022

De verruimde steun voor deze dienstverlening van bibliotheken past in de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter), waarin staat dat iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving. Staatssecretaris Knops: ‘Het is fantastisch dat er sinds de start in 2019 nu vierhonderd informatiepunten actief zijn. Inmiddels zijn er ruim zestienduizend vragen gesteld. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk bibliotheken zijn in het bieden van hulp bij het verbeteren van digitale vaardigheden, doordat de drempel om erbinnen te stappen laag is.’

Volgens Toonen kunnen bibliotheken de budgetuitbreiding goed gebruiken. ‘Bibliotheken geven aan dat de IDO’s flink worden bezocht. De CoronaCheck-app zorgde voor een piek, maar er zijn ook veel terugkerende vragen, zoals rondom de DigiD. Er zijn bibliotheken die moeite hadden om te voldoen aan de hoeveelheid vragen voor de IDO’s. Voor hen maakt dit extra geld het bijvoorbeeld mogelijk om het informatiepunt gedurende de hele dag open te houden.’

De eerste vijftien IDO’s werden in 2019 in bibliotheken verspreid door het land geopend. Naar verwachting zullen er in 2022 zo’n vijfhonderd informatiepunten zijn.

Foto: instructie van de Corona-Check-app, fotocredit: KB/Marcel Krijgsman.