Rathenau Instituut legt voortaan focus op kansen van technologische ontwikkelingen

Het Rathenau Instituut wil bij toekomstige onderzoeken zijn ‘denkrichting’ omdraaien, zo valt te lezen in het Werkprogramma 2017-2018. Het instituut legt niet langer de focus op risico’s van nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) laat in een brief weten zich bijzonder aangesproken te voelen door deze nieuwe ‘mindset’: “het gesprek entameren over kansen voor publieke waardecreatie en de condities waaronder wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen een positieve impact kunnen krijgen op de samenleving”.

“Deze manier van denken komt ook terug in de Nationale Wetenschapsagenda,” aldus het Werkprogramma 2017-2018. “We zullen in onze activiteiten en onderzoeken dan ook aansluiting zoeken bij de thema’s die in de agenda worden benoemd en bij de samenwerkingspartners die elkaar hebben gevonden bij het opstellen van de verschillende ‘routes’.”

Uit het programma blijkt ook dat het Rathenau Instituut van vijf speerpunten teruggaat naar drie: 1. vertrouwen in digitalisering; 2. de inbreng van experts en burgers in beleid en politieke besluitvorming; 3 een toekomstbesteding kennisecosysteem. In de onderzoeksagenda voor 2017-2018 staan onderwerpen als ‘gezondheidsdata en het elektronisch patiëntendossier’, ‘open data en open science’, ‘kennis co-creatie’ en ‘global ethics’ op het programma.