Rathenau Instituut en Teylers Museum houden symposium over immersieve technologieën

Rathenau Instituut en Teylers Museum houden vrijdag 21 juni een symposium die aansluit bij de tentoonstelling De Grote Illusie – 200 jaar Virtual Realities. Hierin worden de kansen en uitdagingen van immersieve technologieën bekeken vanuit het perspectief van publieke waarden, zoals privacy, zelfbeschikking en democratie.

Immersieve technologieën, zoals virtual reality en augmented reality, worden vandaag de dag in verschillende maatschappelijke domeinen toegepast. Deze technologieën brengen mogelijkheden en uitdagingen met zich mee. Op het symposium met de titel ‘Illusie of werkelijkheid?’ wordt besproken of het illusies zijn, of dat we inmiddels te maken hebben met nieuwe werkelijkheden.

De impact van immersieve technologieën op de maatschappij hangt sterk samen met een grootschalige consumentendoorbraak. We weten niet of en wanneer die doorbraak zal komen. Het Rathenau Instituut signaleert risico’s van immersieve technologieën als bedrijven fysieke en gedragsgegevens gaan verzamelen.

Het symposium is op vrijdag 21 juni met sprekers, een paneldiscussie en workshops. Meer informatie staat hier.