Raad voor Cultuur adviseert handhaving vaste boekenprijs

De Raad voor Cultuur (RvC) heeft vrijdag minister Bussemaker  geadviseerd de vaste boekenprijs een laatste kans te geven om zich te bewijzen. De minister had de raad om advies gevraagd.

De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd.  De raad concludeert dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de effectiviteit van de wet. Ook blijven (digitale) productontwikkeling en innovatie in de boekensector urgent. Daarom verbindt de raad aan dit advies de volgende voorwaarden voorwaarden:

  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers.
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatiemethoden moeten worden ontwikkeld.
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd.
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.
De raad stelt dat al er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan afschaffing van de wet over vier jaar alsnog in de rede ligt.
Het volledige advies is te downloaden (PDF) via de website van de Raad voor Cultuur.