Q&A met Rob Klaverstijn

Stichting OIKN, met als belangrijkste wapenfeit de organisatie van twaalf Online Conferenties, wordt opgeheven. Huidig secretaris Rob Klaverstijn vertelt.

Waarom was het congres OIKN belangrijk?

In 1986 werd op initiatief van de NVB, Vogin en NBLC in De Doelen te Rotterdam de eerste Nederlandse Online Conferentie gehouden (toen naar de geest van de tijd in de nieuwe spellingsvoorschriften de Online Informatie Konferentie Nederland genoemd). De conferentie was geïnspireerd op de jaarlijkse Online Conferentie in Londen, waar opvallend veel Nederlanders, veelal afkomstig uit het hoger management uit de grote wetenschappelijke en speciale bibliotheken, acte de présence gaven. In die tijd waren (grootschalige) conferenties een belangrijk middel om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in het vakgebied en om kennis te maken met nieuwe producten en diensten. Vanuit de gedachte dat ook het middelmanagement en de werkvloer behoefte hadden aan een dergelijk evenement, is de Nederlandse variant geboren. Motto: vóór en dóór vakgenoten. In de loop van de jaren is een mooie reeks succesvolle conferenties georganiseerd, twaalf keer op rij waarbij, behalve lezingen, productpresentaties en beurs, ook het sociale aspect van elkaar ontmoeten een belangrijke plaats innam.

Wat heeft een rol gespeeld bij de beslissing om na de twaalfde editie niet meer door te gaan?

Terugkijkend heeft een opeenstapeling van tegenvallers en problemen, vooral buiten het bestuur van de stichting om, ervoor gezorgd dat OCN 2008 met name in financieel opzicht teleurstellend is verlopen. Het aantal deelnemers was wat lager dan bij vorige edities en onrust in de aanloop naar de conferentie leverde negatieve publiciteit op. Inhoudelijk hebben we op het programma meest positieve reacties gekregen. Voor de organisatoren was er dan ook geen reden om er (toen meteen al) mee te stoppen. In het voorjaar van 2009 is met oude en nieuwe partners overlegd over de opzet van een OCN 2010. De sombere economische vooruitzichten voor 2010 hebben ertoe geleid daarvan af te zien en de situatie in 2011 opnieuw te bekijken. In deze economische omstandigheden, waarbij sponsoring steeds moeilijker wordt, en gezien de veranderde appreciatie van meerdaagse conferenties, levert dit nu het besluit om de OIKN te ontbinden.

Zijn er nu voldoende alternatieven voor dergelijke congressen?

Het zou te ver gaan om te stellen dat er geen plek meer is voor (meerdaagse) conferenties. Maar grote, algemene conferenties hebben het steeds moeilijker gekregen, zie bijvoorbeeld de Londense Online en de Amerikaanse ALA Annual conference, waar het aantal deelnemers de afgelopen jaren is teruggelopen. Toch zal er altijd plek blijven voor compacte, inhoudelijke conferenties die gericht zijn op specifieke doelgroepen. Het aantal van deze kleine bijeenkomsten is groot en voor elk wat wils op ons vakgebied. In die zin heeft de betekenis van de OIKN in haar oorspronkelijke doelstelling nu geen extra aantrekkingskracht meer.

Hoe gaan jullie de overgebleven middelen dit jaar besteden?

De NVB viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. In overleg met de NVB worden de overgebleven middelen gebruikt om, geheel in lijn met de statuten van de Stichting OIKN, twee bijzondere activiteiten financieel te ondersteunen, waarna de OIKN wordt opgeheven. In augustus van dit jaar organiseert de NVB een internationale IFLA pre-conferentie samen met beroepsverenigingen over de hele wereld. Daarnaast wordt gedurende drie jaar een partnerprogramma met de beroepsvereniging uit het Nederlands Caraïbisch gebied en uit Nepal gestart, zodat ook deze vakgenoten zich verder kunnen ontwikkelen.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1&2 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen