Q&A met Mila Ernst

Het online platform Modemuze heeft tijdens het Jaarcongres van KNVI | Ngi-NGN | NVBA | SOD op 12 november jl. de tweede IVI Award gekregen. De prijs heeft als doel innovatie in de informatiebranche te stimuleren. Projectleider Mila Ernst vertelt.

Kun je heel kort vertellen wat Modemuze is?

‘Modemuze is een online platform rond museale mode en kostuumcollecties. Deze collecties kunnen vanwege de kwetsbaarheid van textiel slechts voor korte tijd tentoongesteld worden. Modemuze is een initiatief van zeven Nederlandse musea om deze collecties beter toegankelijk te maken. Een soort digitale klerenkast voor een breed publiek.’

Modemuze is in april van dit jaar officieel gelanceerd. Toch is het platform al een paar jaar online. Wat is er in die tussentijd gebeurd?

‘De site werd op 22 april dit jaar gelanceerd. We zijn wel al langer online actief. In 2013 begonnen we klein met een gezamenlijk Tumblr-blog. Sinds de lancering kan de bezoeker niet alleen diverse blogs lezen maar ook door de gezamenlijke collecties struinen, informatie en tags aanvullen of reageren. Specialisten en liefhebbers zijn ook uitgenodigd om hun kennis te delen in de vorm van een bijdrage aan ons blog.’

De jury is zeer te spreken over de ontsluiting van kennis en collecties op Modemuze. Hoe pakken jullie dit aan?

‘Door het bij elkaar brengen van deze deelcollecties ontstaan vanzelf nieuwe relaties en mogelijkheden. Daarnaast heeft Modemuze in korte tijd een actieve community om zich heen weten te creëren van mensen (binnen en buiten de museummuren) die hun kennis over de collecties met elkaar en anderen willen delen. Er is veel betrokkenheid binnen de partnermusea van verschillende collega’s. Dus 1 en 1 is al snel 3 in ons geval.’

Het platform heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van communityvorming, aldus het juryrapport. Wat zou je andere erfgoedinstellingen op dit gebied willen meegeven?

‘Tijd, tijd, tijd, een open houding en betrokkenheid. We organiseren online en offline bijeenkomsten, steken veel tijd in het leggen van relaties en streven naar het betrekken van mode- en kostuumprofessionals van allerlei achtergronden. Daarbij proberen we goed te kijken naar ontwikkelingen binnen het mode- en kostuumdomein.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen.