Q&A met Hans van Velzen

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft het selectie- en collectiemanagement uitbesteed aan NBD Biblion. Zij is daarmee de eerste van de twaalf grote openbare bibliotheken in Nederland. OBA-directeur Hans van Velzen vertelt.

De OBA heeft het collectioneren stapsgewijs uit handen gegeven?

‘Ja, we maakten al gebruik van een service van NBD Biblion om de zogenaamde “basiscollectie” af te nemen. Voor een afgesproken bedrag werden boektitels ingekocht die we sowieso al zouden bestellen. Denk aan de nieuwe A.F.Th. van der Heijden. De rest van de titels schaften we zelf aan. Dit aanschafbeleid is vrij grofmazig.’

‘Eind 2013 zijn we een stap verder gegaan en hebben we de selectiewerkzaamheden voor een groot pakket boeken bij NBD Biblion ondergebracht. Dit aanschafbeleid is fijnmaziger omdat aangekocht wordt op basis van onze profielen. En nu hebben we besloten het gehele selectie- en collectiemanagement, inclusief muziek, dvd’s en speciale collecties, aan NBD Biblion uit te besteden.’

Op basis van welke gegevens wordt er gecollectioneerd?

‘We hebben de gegevens van wat er in al onze vestigingen aan materialen wordt uitgeleend. Op basis daarvan zijn collectieprofielen per stadsdeel met de verschillende vestigingen gemaakt. Hiermee gaat NBD Biblion aan de slag. Als aanvulling hierop geven we ook aanwijzingen over de doelgroepen van de vestigingen mee. Verder hebben we in onze centrale bijvoorbeeld standaard alle nieuwe dichtbundels staan. Met dit alles moet bij het collectioneren ook rekening gehouden worden.’

‘Het systeem waarmee we de profielen samenstellen, geeft ook een advies over het wenselijk aantal aan te schaffen media en dat geeft in combinatie met de gemiddelde boekprijs een indicatie voor het benodigde budget. Dat heeft binnen ons totaalbudget nog wel tot wat verschuivingen geleid, maar in totaal kwam het aardig uit.’ ‘De voorselecties worden naar ons toegestuurd. En tussentijds is er overleg met de twee medewerkers van NBD Biblion die fulltime voor ons werken. Zo houden we een vinger aan de pols. Ik geloof erin dat we op deze manier de hoge kwaliteit van het collectiebeleid overeind houden.’

Toch is dit een grote stap?

‘Collectie is ook emotie. De overgang heeft een lang aanlooptraject gehad, want je haalt bij de bibliothecarissen toch iets van hun eigen vakgebied weg.’

Waarom is hiervoor gekozen?

De mogelijkheid is er nu, mede dankzij de leengegevens. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren te maken gehad met bezuinigingen. Het uitbesteden van het collectioneringsbeleid levert de OBA algauw een besparing van zes formatieplaatsen op.’

Wordt dit de toekomst?

Wordt dit de toekomst? ‘Ja, ik denk het wel. We hebben hiermee enerzijds een duidelijke besparing en anderzijds een kwalitatief goed systeem. Doordat je als bibliotheek zelf de profielen aanlevert, hou je ook de gewenste invloed op je collectiebeleid.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen