Q&A Fredrik Magnusson

Van de redactie

Afgelopen september won de Zweed Fredrik Magnusson in Milaan de Inaugural Patent Olympiad. Deze wedstrijd onder Europese patentinformatiespecialisten vond plaats tijdens een conferentie ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de CEPIUG (Confederacy of European Patent Information User Groups).

Gefeliciteerd met het winnen van het Inaugural Patent Olympiad. Wat hield deze wedstrijd precies in?

‘Dank je! Aan deze wedstrijd namen professionals op het gebied van patentinformatie uit tien verschillende landen deel. In vier uur moesten we drie verschillende onderdelen afleggen: een patentgeldigheidonderzoek (validity search) met als doel om de stand van de techniek te vinden voor een onafhankelijke claim, een prior art-zoekopdracht, waarbij een solide zoekstrategie getoond moest worden voor een specifiek product, en tot slot multiplechoicevragen over octrooien.’

Over welke skills moet een patentinformatiespecialist tegenwoordig beschikken?

‘In een tijd waarin steeds meer geautomatiseerde, semantische zoekhulpmiddelen worden geïntroduceerd, is je analytisch vermogen een heel belangrijke vaardigheid waarover je moet beschikken of die je moet verbeteren. Je moet in staat zijn het resultaat van een bepaalde zoekopdracht te kunnen voorspellen, maar ook moet je de technische gelijkwaardigheid (tussen twee documenten) in de literatuur kunnen begrijpen. Ik ben ook van mening dat het aanpassingsvermogen belangrijk is om succesvol te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen werken met de nieuwste zoekhulpmiddelen en zowel iteratief als creatief te zijn bij het zoeken.’

Is het vak de afgelopen jaren veranderd?

‘Ik zie een groeiende hoeveelheid gegevens doorzoekbaar worden, waardoor het aantal documenten, zowel nieuw als oud, toeneemt. Dit kan enerzijds je kansen vergroten om te vinden waarnaar je op zoek bent. Maar anderzijds moet je ook naar een groter aantal bronnen / databases kijken. Dit heeft wel als mogelijk risico dat gegevens juist minder toegankelijker worden, doordat ze iemands eigendom zijn en achter betaalmuren komen, wat de hoeveelheid gratis gegevens vermindert.’

Bij wat voor organisatie ben je in dienst en wat houdt je werk in als senior information specialist?

‘Na een paar jaar te hebben gewerkt bij het Zweeds Octrooibureau, ben ik overgestapt naar het zoekbedrijf Uppdragshuset in Stockholm. We richten ons op een volledig spectrum aan zoekopdrachten, van ongeldigheid en nieuwheidsonderzoeken tot Freedom To Operate (FTO)-zoekopdrachten, voor zowel binnenlandse als internationale klanten. Ik doe niet alleen allerlei zoekopdrachten, maar ben ook actief in Uppdragshusets team van specialisten op het gebied van geldigheidsonderzoeken. Ik heb mijn master in Vehicle Engineering gedaan met een specialisatie in lucht- en vloeistofmechanica, maar nu werk ik op een breed terrein met een basis in werktuigbouwkunde.’

Hoe zie je de toekomst van je vakgebied?

‘Er zal altijd behoefte zijn aan informatieprofessionals, maar mogelijk verschuift een deel van de focus bij het zoeken naar het op de juiste manier presenteren van de juiste informatie. Daarbij zetten we zowel onze analytische als onze sociale vaardigheden in om nauwkeurig geselecteerde informatie uit dat steeds groeiende aanbod aan te bieden.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen; de Smart Humanity-special hier.