Q&A met Davied van Berlo

Davied van Berlo, programmamanager Ambtenaar 2.0 bij de rijksoverheid, heeft een vierde boek uitgebracht: ‘De Nieuwe Overheid. Een gesprek over de ‘nieuwe overheid’ en de ontwikkelingen bij het netwerk Ambtenaar 2.0.

Waar gaat je nieuwe boek over?

De Nieuwe Overheid is ontstaan uit een samenwerking met Albert Meijer, onderzoeker bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren hebben we in het tijdschrift Bestuurswetenschappen artikelen geschreven over een aantal fundamentele discussies waar de overheid zich voor geplaatst weet. Dat varieert van de ruimte die ambtenaren hebben/krijgen om online actief te zijn tot het gebruik van gaming in beleid en de inzet van big data en online monitoring. In die artikelen hebben we geprobeerd om online discussies over deze thema’s te verbinden met de wetenschappelijke literatuur.’

‘Na verloop van tijd ontdekten we dat er een duidelijke lijn door de artikelen liep, namelijk het zoeken naar een goede afweging tussen wat er bij de overheid fundamenteel anders moet en wat er vooral behouden moet blijven. Met alle vernieuwingen om ons heen (technisch, maar ook organisatorisch en maatschappelijk) is die vraag actueler dan ooit. Met dit boek willen we aan die discussie bijdragen en overheden daarbij handvatten geven.’

Hoe staat de ‘nieuwe overheid’ er nu voor?

‘Heel divers. Er zijn enorm veel voorbeelden van overheidsorganisaties die vernieuwend bezig zijn en experimenteren met andere manieren van samenwerken, beleid maken of de bedrijfsvoering organiseren, maar ik ken ook organisaties die zich daar nog voor afsluiten. Vaak zijn het individuele ambtenaren die met initiatieven komen, maar eigenlijk horen thema’s als digitalisering, Het Nieuwe Werken en sociale innovatie standaard deel uit te maken van de strategische agenda. Bijvoorbeeld door bezuinigingen verschuiven deze thema’s vaak naar beneden op die agenda, terwijl ze juist deel uitmaken van de oplossing.’

Vanuit het perspectief van de ‘nieuwe ambtenaar’ startte je in 2008 het programma Ambtenaar 2.0. Hoe staat het daarmee?

‘In december 2013 heeft het Rijk besloten om de financiering van het programma Ambtenaar 2.0, dat verantwoordelijk is voor het communitymanagement van het gelijknamige netwerk, stop te zetten. Vanaf 1 juli houdt het programma echt op te bestaan en zijn mijn collega Marie Louise Borsje en ik daarvoor niet meer vrijgemaakt. Gelukkig hebben we een actief netwerk van bijna 10.000 leden; we zijn nu bezig om onze taken over te dragen. Kortom, het netwerk blijft bestaan. Ook Pleio (Plein Overheid), het digitale platform voor samenwerking van de overheid, gaat gewoon door.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen