Publicatie uitgebracht over kolonialisme, identiteit en ras binnen audiovisuele archieven

Inward Outward – een initiatief van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zuidoost-Aziatische en Caribische Studies (KITLV) en Beeld en Geluid, met steun van het Onderzoekscentrum voor Materiële Cultuur (RCMC) – heeft zijn eerste publicatie uitgebracht over kolonialisme, identiteit en ras binnen audiovisuele archieven.

Inward Outward brengt archiefmedewerkers, kunstenaars, academici en onderzoekers samen om de status van audiovisuele archieven te onderzoeken als het gaat om vraagstukken rondom kolonialiteit, identiteit en ras. Eerder dit jaar, op 24 en 25 januari 2020, vond de eerste editie van het Inward Outward-symposium plaats. Naar aanleiding van deze eerste editie en de komende tweede editie (april 2021) is Inward Outward, Critical Archival Engagements with Sounds and Films of Coloniality: A Publication of the 2020 Inward Outward Symposium uitgebracht.

In de 80 pagina’s tellende, gratis digitale publicatie worden discussies die in januari 2020 aan het licht kwamen verder uitgediept. De discussies onderzoeken kolonialisme, identiteit en ras en de mogelijkheid tot het dekoloniseren van geluids- en beeldcollecties, gekeken naar zaken als archiefpraktijken en artistieke benaderingen. Het document is tot stand gekomen met bijdragen van de diverse sprekers van Inward Outward 2020 en wordt gezien als waardevolle toevoeging voor toekomstige gesprekken.

Dr. Esther Captain, historicus en senior onderzoeker bij KITLV: ‘We moeten denken aan onze verantwoording en verantwoordelijkheid ten opzichte van audiovisuele archieven, maar ook aan onze medeplichtigheid aan het in stand houden van de bestaande machtsverhoudingen binnen deze archieven. Voor geluidsarchieven roept dit de volgende vragen op: zijn we in staat en bereid om te luisteren, en naar wie luisteren we? Voor beeldarchieven: wie en wat zien we, en wie of wat ontbreekt er? Hoe kijken we en hoe kaderen we? En wat zijn de technische aspecten, de fijne kneepjes van de archiefpraktijk, die gewelddadige, racistische beelden en framing in stand houden?’