Portico plaatst archiefkopie bij Koninklijke Bibliotheek

De Amerikaanse non-profit-organisatie Portico en de Koninklijke Bibliotheek (KB) werken samen aan een online kopie van het Portico-archief, die gehost zal worden bij de KB.

Portico is een Amerikaanse non-profit-organisatie voor duurzame digitale opslag van wetenschappelijke publicaties. In 2013 begon zij diensten voor de bewaring van digitale tijdschriften aan te bieden aan nationale bibliotheken.

Portico en de KB werken al meer dan tien jaar samen. Zo hebben ze samen richtlijnen voor digitale opslag opgesteld en ten uitvoer gebracht. Ook zijn ze nagegaan hoe moest worden omgegaan met digitale opslagformaten en hebben ze automatische workflows ontwikkeld.

Onderdeel van de samenwerking is dat Portico kopieën van haar archief verstrekt aan de KB op disk, die door de KB in bewaring worden genomen. Portico en de KB verstevigen nu hun samenwerking door een online gesynchroniseerde kopie van het Portico-archief in het datacentrum van de KB op te nemen.

‘Extra zekerheid’

Portico heeft al geruime tijd een online kopie van het Portico-archief in de Verenigde staten, alsook een kopie in de cloud. Kate Wittenberg, directeur van Portico, zegt op KB.nl: “Wij zijn van mening dat een online kopie van het Portico-archief in Europa, gehost door de KB, de deelnemers in het Portico-initiatief uit bibliotheken en uitgeverijen extra zekerheid biedt dat de inhoud van het archief voor lange tijd bewaard zal blijven.”

‘Safe places’

Marc van den Berg, CIO bij de KB: “De overeenkomst met Portico om een online gesynchroniseerde kopie van de Portico-database in Den Haag onder te brengen, past goed bij de contentstrategie van de KB. De KB draagt bij aan het veiligstellen van wetenschappelijke publicaties op internationale schaal. Daarnaast zorgt de KB voor nationale publicaties en draagt zij bij aan de totstandkoming van een Europees netwerk van ‘safe places’.”

Door de samenwerking met de KB wordt de relatie van Portico met nationale bibliotheken versterkt. Steeds vaker doen nationale bibliotheken een beroep op Portico voor wat betreft haar opslagexpertise en -infrastructuur.

(Bron: KB.nl)