Podiumkunst.net en Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur lanceren Het Archieftraject

Podiumkunst.net en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) hebben vandaag het startsein gegeven voor Het Archieftraject. Dit professionaliseringstraject leert culturele instellingen en makers hoe ze hun artistieke werk duurzaam kunnen bewaren en toegankelijk kunnen maken.

Elk gezelschap, ensemble, collectief, bureau, podium, festival en elke ontwerper bezit een schatkamer aan archiefmateriaal dat nieuwe makers, onderzoekers en het publiek kan inspireren. Het Archieftraject helpt om deze schatkamers op orde te brengen zodat het materiaal kan worden gedeeld met anderen. Initiatiefnemers Podiumkunst.net en Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) nodigen instellingen en makers uit de design-, digitalecultuur- en podiumkunstensector uit om met hulp van een coach hun archieven in kaart te brengen en plannen te maken om hun materiaal duurzaam te bewaren en toegankelijk te maken, bijvoorbeeld als contextmateriaal of on demand beschikbaar via de website.

Hands-on hulpmiddelen

Het traject duurt vijf maanden; in die periode volgt de deelnemer bijeenkomsten en workshops en krijgt hij of zij hands-on hulpmiddelen om met het archief aan de slag te gaan. Onder begeleiding van een coach wordt gewerkt aan een actieplan. Elke editie van Het Archieftraject heeft ruimte voor acht deelnemers; vier vanuit de podiumkunsten en vier vanuit design en digitale cultuur. Het traject loopt van november 2022 tot en met maart 2023 en start op 3 november. Deadline voor aanmelden voor de aankomende editie is 6 oktober.

In 2020 introduceerde DEN, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie het Archiefdoorlichtingstraject in Nederland – geïnspireerd door het archiefdoorlichtingstraject dat in Vlaanderen wordt georganiseerd door onder andere CEMPER en meemoo. In twee jaar tijd heeft DEN 28 cultuurproducerende instellingen begeleid bij het in kaart brengen en (her)organiseren van hun archief. In 2021 is de aansluiting van het traject met de design- en digitalecultuursector verkend in samenwerking met het NADD. Podiumkunst.net en NADD nemen het stokje vanaf 2022 over.