Overzicht beschikbaar van negentien Europese wetten in het digitale domein

De Online Trust Coalitie (OTC) heeft tijdens de ECP Deelnemersspecial ‘Cyberweerbaarheid; wat je moet weten, wat je moet doen’ een overzicht gepresenteerd van negentien belangrijke Europese wetten voor het digitale domein.

Om de cyberweerbaarheid te waarborgen is een alerte en adequate aanpak nodig van zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie, zo weet de OCT. De aanpak krijgt onder meer vorm door een pakket aan EU-wetgeving, waaronder de NIS2, Cyber Resilience Act en AI Act. Deze en zestien andere Europese wetten die grote impact hebben op het digitale domein, zijn beschreven in een overzicht. Dit overzicht biedt de stand van zaken, de soort wet, de doelgroep, de impact en het toezicht, en het geeft de raakvlakken aan met andere reguleringen. Vanwege de snelle ontwikkelingen zal de OTC, samen met ICTRecht, de komende tijd maandelijks het overzicht bijwerken.

Het wetgevingsoverzicht is via deze link te bekijken.