Overheid zet met MOOC Open source in op vertrouwen

Series kijken op Netflix, muziek luisteren via Spotify, of internetbankieren: we maken bijna allemaal gebruik van deze diensten, maar wat we ons vaak niet realiseren is dat het merendeel van deze software draait op opensourcecomponenten. Dit kennishiaat wil de overheid voor haar medewerkers dichten met de MOOC Open source: van ambitie naar realiteit.

Deze MOOC (massive online open course) is een initiatief van de directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en uitgever Publiek Denken. Met de MOOC ‘gaan we op onderzoek uit’, aldus de initiatiefnemers: ‘Wat is nu eigenlijk open source? Waar worden de principes van open source toegepast? Welke kansen en risico’s zijn er en hoe maakt open source de dienstverlening van de overheid meer open, wendbaar en transparant?’

Vertrouwen winnen

In vier video’s wordt getoond hoe met elkaar stappen in de goede richting kunnen worden gezet en hoe het thema open source bestuurlijk op de agenda kan komen, zodat beslissers zich realiseren: als ik meer openheid wil, dan moet ik daar actiever op sturen. Onder anderen Ron Roozendaal (cio ministerie van VWS), Arjan Widlak (directeur Stichting Kafkabrigade), Melanie Rieback (ceo Radically Open Security) en Giulietta Marani (programmadirecteur Digicampus) laten zien hoe met inzet van open source de dienstverlening van de overheid kan worden verbeterd. Met als doel: vertrouwen van de maatschappij in wat de overheid doet.

Voor meer informatie over de MOOC, zie https://omooc.nl/moocs/open-source/ en https://opensource.pleio.nl/