Opstelten en Nederlande scholen winnaars Big Brother Awards

De winnaars van de speciale, tiende editie van de Big Brother Awardszijn minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en de Nederlandse Scholen. De Big Brother Awards zetten elk jaar de grofste privacyschenders in Nederland in de schijnwerpers.

Opstelten mocht de Publieksprijs mee naar huis nemen vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders. De Nederlandse Scholen ontvingen de Expertprijs voor op grote schaal gegevens van kinderen uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal.

Het is het derde jaar en de vierde keer dat Minister Opstelten een Big Brother Award mee naar huis te nemen. De rode draad in de motivatie voor de nominaties van de minister is het feit dat hij zijn inbreukmakende plannen stug doorzet en daarbij zorgen van experts en Kamerleden en zelfs grondwettelijke bezwaren naast zich neerlegt. Ook maakt het publiek zich zorgen om de opmerking van Opstelten dat de opslag van gegevens van alle burgers noodzakelijk is, omdat er vooraf geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verdachte en niet-verdachte burgers.

De scholen waren genomineerd omdat ze op grote schaal gegevens van kinderen uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal. Volgens de organisatie Bits of Freemdom (BOF) is dat is op zich al een nominatie waard, maar men wilde de nominatie aangrijpen om een breder probleem aan te kaarten. Van kinderen die anno 2014 opgroeien, wordt meer informatie verzameld, opgeslagen en geanalyseerd dan ooit. Gegevens over gezondheid, leerprestaties, gedrag en zelfs seksuele activiteiten, sociale problemen en het inkomen van de ouders worden van de geboorte tot ver na de middelbare school verzameld en tot ruim 30 jaar bewaard.