Oproep archiefinstellingen voor vrijgeven historische persoonsgegevens als open data

Bob Coret, zelfstandige bij Coret Consultancy, heeft een open brief verstuurd aan de directeuren van de 11 Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief (tezamen het Convent genoemd). In de brief wordt er een appèl gedaan om de openbare, historische persoonsgegevens vrij te geven als open data om hiermee de innovatie binnen de archiefsector te bevorderen.

Met de publicatie van de brief hoop Coret ook andere directeuren van archiefinstellingen te bereiken en het debat hierover te stimuleren. In de brief schrijft Coret onder meer: “Waar Genlias – een zoekmachine voor historische persoonsgegevens – een dure en verouderde oplossing leek, is de opvolger WieWasWie noch goedkoper noch innovatief. De gekozen organisatievorm met “veel kapiteins op één schip”, een qua visie en IT-kennis zwakke exploitatiepartner en een traditioneel beheer contract met IT-leverancier dragen niet bij aan innovatie. Deze situatie lijkt mijns inziens helaas erg op Genlias; de website die in de 15 jaar dat deze bestond niet is doorontwikkeld. Deze rem op innovatie is voor zowel archiefsector als archiefgebruikers betreurenswaardig.”

Als voorbeelden van archiefinstellingen die wel al de strategische keuze hebben genomen om historische persoonsgegevens als open data beschikbaar te stellen noemt Coret onder meer het Gemeentearchief Ede, Gemeentearchief Tholen en het Nationaal Archief.