Opnieuw ontwerpersarchieven Museum Meermanno gedigitaliseerd

Huis van het boek | Museum Meermanno kan met ingang van 1 juni de archieven van een aantal toonaangevende typografen en boekverzorgers uit het interbellum conserveren en digitaliseren.

Het museum schrijft “zeer verheugd [te zijn] dat dankzij het programma Metamorfoze deze archieven toegankelijk gemaakt kunnen worden voor een breed publiek, in Nederland en daarbuiten”. Behalve tentoonstellingen en educatieve projecten streeft Huis van het boek ernaar zijn rijke collecties te delen met zo veel mogelijk mensen. Het gaat om de ontwerparchieven van Charles Nypels, Alexandre A.M. Stols, John Buckland Wright, Henri Friedländer en Stefan Schlesinger. Het bewaren van ontwerpersarchieven wordt ook onderschreven in het recente Advies van de Raad voor Cultuur.

Het museum werkt samen met het Noord-Hollands Archief, waar zich het grootste deel van de correspondentie van A.M. Stols bevindt. De archieven zijn over drie jaar in te zien via de websites van Huis van het boek | Museum Meermanno en het Noord-Hollands Archief.

Inspiratiebron voor hedendaags ontwerp

Het interbellum in Nederland geniet om (cultuur-)historische redenen zowel nationale als internationale belangstelling. Nypels, Stols en Buckland Wright roerden zich volop in het culturele leven, dat ook toen sterk internationaal georiënteerd was. De archieven vormen een unieke bron: de vele brieven en originele manuscripten documenteren een periode van vernieuwing en polarisatie uit de eerste hand.

Belangstelling voor deze kunstenaars blijft zeker niet tot Nederland beperkt; hun netwerk strekte uit zich tot ver buiten de landsgrenzen. De moderne Nederlandse grafische vormgeving, die internationaal in hoog aanzien staat, is daar voor een belangrijk deel schatplichtig aan

Overige ontwerpersarchieven Huis van het boek

De conservering en digitalisering van deze archieven staat niet op zich. Eerder heeft het museum met financiering van Metamorfoze het archief van Jean-François van Royen gedigitaliseerd, waarin niet alleen zijn werk als typograaf, maar ook zijn belangrijke activiteiten in de culturele wereld ontsloten zijn.

Verder nam het museum met zijn collecties S.H. de Roos en Jan van Krimpen deel aan een project van de Universiteit van Amsterdam voor behoud en digitalisering van de archieven van deze beroemde typografen. Het huidige project is het laatste deel van een project om tot een volledig beeld te komen van de grootste bloeiperiode in de Nederlandse typografie.

(Beeld: Plakproef met aantekeningen van ‘The vigil of Venus’  van John Buckland Wright, Huis van het boek | Museum Meermanno)