Ontsluiting Amsterdamse middeleeuwse gasthuisarchieven

In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam gaat de Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam de documenten uit de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 vindbaar en leesbaar maken.

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA) heeft tot doel de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik te bevorderen van de middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam, om zo de kennis van het middeleeuwse Amsterdam te vergroten en te verspreiden. Het eerste project is het toegankelijk maken van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam. Dankzij de ruimhartige ondersteuning van enkele fondsen en het Stadsarchief kon de eerste fase van het project deze zomer, 1 juni 2019, starten.

Lees verder op www.amsterdam.nl/stadsarchief