Onderzoek Rijksmuseum Boerhaave geeft patiënten stem in medische collectie

Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave heeft de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar hoe ervaringen van patiënten kunnen worden toegevoegd aan de medische collectie, om zo ook hun perspectief vast te leggen en te behouden voor de toekomst. Het is voor het eerst dat dergelijk onderzoek op deze wijze plaatsvindt.

In het onderzoek werkt Rijksmuseum Boerhaave samen met patiënten – vrouwen en mannen – met vruchtbaarheidsproblemen. Een recent internationaal onderzoek naar medische musea toonde aan dat vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschap, abortus en geboorte in de collecties vaak eenzijdig belicht werden omdat ze alleen zichtbaar zijn in de vorm van modellen van embryo’s en medisch gereedschap, en dat het verhaal vanuit de patiënt ontbrak. Deze conclusie versterkte de wens van Rijksmuseum Boerhaave om de medische collectie te verrijken door middel van het zogenaamde participatief verzamelen. 

Ervaringen toevoegen

Conservator Mieneke te Hennepe: ‘Op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen zijn de laatste dertig jaar tal van ontwikkelingen gaande in de medische wetenschap met diverse behandeltrajecten en bijbehorende ervaringen. In onze collectie overheerst echter tot nu toe het perspectief van de medische behandelaars. Samen met de mensen die deze behandelingen ondergingen, onderzochten wij hoe het museum hun ervaringen kan toevoegen aan de medische collectie.’

Diversiteit vergroten

Dankzij het Fonds voor Cultuurparticipatie kon het verkennende onderzoek starten om samen met een patiëntengroep een werkbare vorm te ontwikkelen voor participatief verzamelen. Deze nieuwe werkwijze vergroot de diversiteit in perspectieven op de medische wetenschap in de collectie van Rijksmuseum Boerhaave en het geeft inzicht in de behoefte van de groep patiënten om bij te dragen aan erfgoedcollecties.

Meer lezen

Lees meer op de website van Rijksmuseum Boerhaave.

Foto boven: deelnemer Michael, hier met zijn vrouw Serena, toont een foto van de incubatiekoffer die voor hem grote betekenis had in het fertiliteitstraject.
Fotocredit: Frank Jansen