Onderzoek: Een op de tien overheidsorganisaties meldt open data via rijksportaal

Een op tien overheidsorganisaties meldt open datasets via het rijksportaal data.overheid.nl. Van de 1.069 formeel bekende overheidsorganisaties zijn van 89 overheidsorganisaties datasets te vinden via dit centrale open data-portaal. Dit blijkt uit onderzoek van Open State Foundation. Het gaat om overheidsorganisaties die geïdentificeerd zijn met de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS), de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet.

Hoewel alle ministeries en provincies één of meerdere datasets hebben aangemeld, zijn slechts datasets van 21 van de in totaal 395 gemeenten, 7 van 246 regionale samenwerkingsorganen, 12 van 155 Zelfstandige Bestuursorganen en 4 van de 23 waterschappen. Hoog Colleges van Staat, Openbare Lichamen en het Koninklijk Huis hebben nog geen enkele dataset aangemeld.

Helft van alle datasets afkomstig van CBS

Op het moment van de test op 24 augustus waren 7813 datasets aangemeld via data.overheid.nl, waarvan iets meer dan de helft (3880) afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevolgd door Rijkswaterstaat (1309). Hoewel bij de ministeries de meeste datasets door Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijken te zijn aangemeld, zijn van de 173 datasets van dit ministerie slechts 2 datasets die geen kopie zijn van het CBS.

Als die niet mee worden geteld zakt dit ministerie van een koppositie helemaal naar beneden. Bij de provincies hebben Utrecht (354), Gelderland (290), Zuid-Holland (155) en Friesland (103) de meeste datasets aangemeld. Naast Rijkswaterstaat, zijn het RIVM (82), KNMI (77), RVO (52), Kadaster (51) en DUO (46) de grootste aanbieders.

Daarnaast zijn er 22 organisaties die tezamen 261 datasets hebben gemeld bij data.overheid.nl maar die niet als zodanig bekend zijn als overheid in de OWMS-standaard. Het gaat hierbij om 7 kennisinstituten, 2 netbeheerders, 5 archiefinstellingen en 2 uitvoeringsorganisaties. Zo is het vreemd is dat de Raad voor de rechtspraak, twee uitvoeringsorganisaties BIJ12 en KOOP en twee ZBO’s, CBR en CAK, niet voorkomen in de OWMS-standaard. Van 39 datasets is de data-eigenaar onbekend.

Overheid metastandaard

Om overheidsorganisaties te identificeren is gebruik gemaakt van de gecontroleerde OWMS-standaard. Deze metadatastandaard gebruikt de overheid zelf voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Dat zo’n 980 overheidsorganisaties geen datasets melden via data.overheid.nl betekent niet dat deze instellingen geen overheidsinformatie publiceren als open data. Er zijn gemeenten die weliswaar data beschikbaar hebben op een eigen website of dataportaal maar de meeste gemeenten hebben dat niet aangemeld via data.overheid.nl. ‘Op deze manier blijft deze informatie moeilijk te vinden’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Als je hergebruik van overheidsinformatie wilt stimuleren, is het van belang dat deze data wel vindbaar zijn’.

Accountability Hack

Aan de vooravond van Prinsjesdag, op 9 september a.s., vindt voor het eerst in Nederland een Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon, die plaatsvindt in het gebouw van de Algemene Rekenkamer in Den Haag, worden met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart gebracht.