Onderzoek LeesEvolutie van start gegaan om leesvaardigheid te verbeteren

Het onderzoeksproject LeesEvolutie is van start gegaan. Inge Vossenaar, directeur-generaal Funderend Onderwijs bij OCW, nam de startverklaring van het onderzoek in ontvangst tijdens het Wetenschappelijk congres van Stichting Lezen vorige maand.

De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is opnieuw drastisch gedaald, blijkt uit het recent verschenen PISA-onderzoek. De kloof tussen sterke en zwakke lezers groeit, en een derde van de jongeren loopt het risico om het onderwijs laaggeletterd te verlaten. Om die trend te keren, trekken in het onderzoeksproject LeesEvolutie meer dan vijftig wetenschappers en maatschappelijke partners samen op. Onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines en professionals uit het onderwijs werken de komende acht jaar nauw samen om het Nederlandse leesonderwijs te verbeteren. Wat kan wel of juist niet bijdragen en voor wie? Daarbij is ook steeds aandacht voor de vraag hoe lezen door digitale media verandert en hoe het leesonderwijs daarop kan inspelen. Op basis van evoluerende inzichten zorgen onderzoekers met leerlingen, docenten, docentenopleiders, methoden- en toetsmakers en beleidsmakers voor herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs.

LeesEvolutie is een NWO-project, horend bij de Nationale WetenschapsAgenda (NWA) met de Universiteit Utrecht als penvoerder. Tussen 2024 en 2032 werken consortiumleden samen met partners buiten het consortium aan de herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs. Zij ontvingen hiervoor een subsidie van 5,3 miljoen euro.