Onderzoek Commissariaat naar gebruik en waardering lokale informatiebronnen

‘De betrouwbaarheid van lokale informatiebronnen wordt hoog ingeschat.’ Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar interesse in gemeentenieuws, en gebruik en waardering van alle informatiebronnen die lokaal nieuws en informatie ontsluiten.

De lokale democratie in Nederland is gebaat bij goed geïnformeerde burgers. Anno 2022 leeft niet alleen de vraag of er voldoende lokale informatie is, in tijden van digitale transformatie met verschillende mediamenu’s voor jong en oud is de vraag minstens zo belangrijk hoe lokale informatie de burger nu en in de toekomst bereikt, zo vindt het Commissariaat voor de Media. De afgelopen jaren zijn de zorgen gegroeid dat de onafhankelijke en pluriforme lokale nieuws- en informatievoorziening onder druk staat. Daarom bracht het Commissariaat het gebruik van lokale informatiebronnen voor alle online en offline geconsumeerde mediakanalen, representatief voor alle streken in Nederland, in kaart. De uitkomsten kunnen beleidsmakers helpen ‘de discussie over lokale media en haar toekomst op basis van feiten te voeren’. 

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt;
  • De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen en de regionalen dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat, evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid;
  • Er is echter geen sprake van één lokaal nieuwsecosysteem voor alle gemeenten en regio’s. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot, zowel in de interesse en waardering als in het gebruik van de diverse informatiebronnen. Dit heeft in grote mate met het beschikbare aanbod te maken;
  • Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jong en oud en wel of geen migratieachtergrond. Ouderen hebben voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name socialemediakanalen. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond is in mindere mate geïnteresseerd in lokaal nieuws dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Download het rapport De Staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening
Download de presentatie De Staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening

Amma Asante, de nieuwe voorzitter van het CvdM, overhandigt het rapport aan Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media.