NVBA stopt als vereniging, KVAN-sectie Bedrijfsarchieven van start

Het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) wordt opgeheven. Leden van het NVBA starten bij KVAN/BRAIN de sectie ‘Bedrijfsarchieven’.

“Het is geen geheim dat de traditionele beroepsverenigingen onder druk staan,” schrijft het NVBA in een persbericht. “Digitale communities, de geringe beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, de tegenvallende deelname aan seminars en andere evenementen hebben ook het NVBA doen besluiten zichzelf op te heffen.”

Code rood

De ontwikkeling van het Beleidsplan 2019-2022 vormde voor het bestuur de aanleiding zich kritisch te bezinnen op de toekomst van de vereniging. In dit beleidsplan werd als criterium om als zelfstandige vereniging te kunnen blijven functioneren een minimum van honderd leden (zogenaamde ‘Code Rood’) vastgelegd. Eind 2018 / begin 2019 tekende zich deze situatie onverwacht snel af, waarop het bestuur het initiatief genomen heeft om in samenspraak met de leden alternatieven voor de toekomst te gaan verkennen. 

KVAN/BRAIN

Besprekingen met KVAN/BRAIN leiden in de (na)zomer van 2019 tot afspraken om intensief samen te werken. NVBA zal een eigen sectie ‘Bedrijfsarchieven’ binnen KVAN opzetten. Tijdens twee Algemene Ledenvergaderingen is besloten om het zelfstandige NVBA stop te zetten.

De Stichting ‘Informatie in Bedrijf’ neemt het intellectueel eigendom – de door NVBA uitgegeven publicaties en het archief – onder haar hoede. Dat geldt ook voor (het begeleiden van) projecten op het aandachtsgebied van bedrijfseigen informatie.

Het verenigingsbestuur zal als sectiebestuur aantreden bij KVAN/BRAIN en vormt reeds in licht andere samenstelling het bestuur van de genoemde Stichting.