NOVI Hogeschool doet drie pilots met AI-taalmodel GPT-3

NOVI Hogeschool wil haar onderwijs verbeteren en vernieuwen door gebruik te maken van de kunstmatige-intelligentietool GPT-3. De opleider gaat inzetten op drie pilots. In de podcast Studio NOVI doet ze verslag van het hele proces.

NOVI Hogeschool is naar eigen zeggen de eerste onderwijsinstelling in Nederland die het AI-model GPT-3 toepast in experimenten om het onderwijs effectiever en efficiënter in te richten. ‘Om onze studenten optimaal voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk dat wij de nieuwste technologische mogelijkheden onderzoeken, zodat wij de best mogelijke onderwijservaring kunnen bieden’, zegt George Vlug, algemeen directeur van NOVI Hogeschool, de oudste ICT-opleider van Nederland. Het model lijkt zo hoopgevend dat de opleider bezig is met het opzetten van drie pilots.

Automatiseren van persoonlijke begeleiding

GPT-3 (generative pretrained transformer 3) is een AI-tool, ontworpen door OpenAI, om taaltaken uit te voeren. Het is een van de grootste AI-modellen voor taalverwerking tot nu toe en in staat om teksten en afbeeldingen te genereren. NOVI test GPT-3 op het automatiseren van persoonlijke begeleiding van studenten die aansluit op de individuele leerbehoeften. Daarnaast onderzoekt NOVI of het AI-model in staat is om kwalitatief goede cursussen te ontwikkelen, wat efficiencyverhoging tot gevolg heeft. Met de derde pilot gaat de opleider na of zij gebruik kan maken van het AI-model om werkstukken te beoordelen en studenten van goede feedback te voorzien. ‘Met deze drie pilots testen wij of GPT-3 adaptief onderwijs naar een hoger niveau kan tillen’, aldus Vlug.

Transparantie gedurende het proces

Hoogwaardig onderwijs staat hoog in het vaandel bij NOVI Hogeschool. Daarom kijkt de opleider kritisch naar de uitkomsten van haar experimenten, zegt ze. Ook onderzoekt NOVI de nieuwe rol van opleider in een maatschappij waarin tools als GPT-3 vrij beschikbaar zijn. NOVI biedt transparantie gedurende het hele proces en zal haar bevindingen en ervaringen delen met geïnteresseerden. In de podcast Studio NOVI doet ze verslag van het hele proces: de experimenten, de bevindingen en de kritische vragen rondom ethische en juridische vraagstukken.