Nominaties voor Jonge Archivaris van het Jaar 2019 welkom

De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar 2019 komt er weer aan. Vakgenoten kunnen jonge archiefprofessionals nomineren.

Dit jaar is het thema ‘Zichtbaarheid?! Laat je zien!’. Met een continu veranderend vakgebied, waarbinnen de digitalisering archivarissen steeds meer mogelijkheden biedt, kunnen ze niet langer alleen maar binnen de veilige muren van hun eigen archiefinstelling blijven opereren.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn dan ook belangrijker dan ooit om anderen te laten zien welke fascinerende erfgoedcollecties door archiefinstellingen worden beheerd. Steeds meer ligt binnen archiefinstellingen de nadruk op digitale dienstverlening, social media, communicatie en educatie. Deze kanalen worden als maar intensiever ingezet om erfgoedcollecties breder (digitaal) zichtbaar te maken, buiten de muren van de archiefinstellingen.

Van jonge archiefprofessionals wordt verwacht dat zij met hun frisse ideeën een impuls geven aan de (digitale) zichtbaarheid van deze collecties. In een tijdperk waar digitaal steeds vaker de norm is, speelt generatie Y een belangrijke rol.

Wat zijn de voorwaarden om genomineerd te worden?

Voor deze verkiezing wordt gezicht naar innovators in digitale dienstverlening, educatie, communicatie, social media, et cetera. Alle bijdragen die ervoor zorgen dat de (digitale) zichtbaarheid van erfgoedcollecties wordt vergroot. Het gaat om archivarissen met lef, een frisse blik en een vernieuwende bijdrage. Zij zien wat nodig is voor hun organisatie en directe omgeving om digitaal bestendig te kunnen zijn en weten anderen daarvoor te motiveren.

Alle criteria voor nominatie en een uitleg over het verloop van de verkiezing is samengebracht in een handig overzicht.

Wat kan de JAVHJ19 winnen?

Naast eeuwige roem en de titel krijgt de winnaar van de vakjuryprijs een tablet cadeau. De winnaar van de publieksprijs krijgt een jaar lidmaatschap op KVAN/BRAIN (als de winnaar al lid is wordt de contributie voor één lidmaatschapsjaar vergoed).

Wie kan nomineren?

Iedereen die een jonge archivaris kent die aan de criteria voor nominatie voldoet kan hem of haar nomineren via dit nominatieformulier.