NIOD toch niet in samenwerkingsverband KNAW

De KNAW herziet de plannen voor stimulering en vernieuwing van haar geesteswetenschappelijke instituten. Het samenwerkingsverband zal bestaan uit vijf in plaats van zes instituten – het NIOD blijft buiten de samenwerking. Ook wordt de keuze voor huisvesting bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen heroverwogen.

Het vernieuwingsprogramma wordt de komende maanden herzien door de directeuren van de vijf instituten. Voor deze stimulering en vernieuwing van de geesteswetenschappen blijft een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. De afgelopen tijd werd steeds duidelijker dat het NIOD zijn eigen koers wenst te varen en op zijn huidige locatie wil blijven. De vijf instituten die de samenwerking opnieuw gestalte zullen geven zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Meertens Instituut en het Netherlands Institute for Advanced Study.

De directeuren van deze instituten zetten zich aan een actualisering van het plan, in samenwerking met hun wetenschappelijke adviesraden. Kernelementen van het plan blijven: het intensiveren van de samenwerking – onderling en met universiteiten, verjonging van de wetenschappelijke staf, het aantrekken van internationaal talent, investeren in geavanceerde informatietechnologie, en gezamenlijke huisvesting in Amsterdam.

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) reageert teleurgesteld op het nieuws. Op de website schrijft men: “Het KIT keek uit naar de komst van de wetenschappelijke instituten in het prachtige, monumentale pand aan de Mauritskade. Dit nieuws is voor het KIT een onverwachte ontwikkeling; bij de start van het project heeft de KNAW ons aangegeven dat de ondernemingsraad en de instituten een positief advies over de clustering hadden gegeven. De clustering zelf blijkt het probleem, niet het gebruik van het KIT gebouw. De KNAW en het KIT hadden na 6 maanden verkenning medio februari een overeenkomst-op- hoofdlijnen getekend, weliswaar met een ontbindingsoptie hangende finale besluitvorming. KIT gaat – na deze periode van exclusieve gespreken met de KNAW- voortvarend verder met het verkennen van andere verhuurmogelijkheden voor een deel van het gebouw.”

Reageren