NINO Wiki-project: Nederlandse oriëntalisten in Wikipedia

NINO organiseert drie schrijfmiddagen waarin de informatie over Nederlandse assyriologen en egyptologen in Wikipedia en Wikidata zullen worden toegevoegd of aangevuld. De eerste vond plaats op 29 maart jl.  De volende middagen zijn op 17 april en op 15 mei.

Met de wens onze oude “Ahnengalerie” – de verzameling portretten van belangrijke personen binnen de vakgebieden van het oude Nabije Oosten en Egypte – te digitaliseren en met het oog op het Wiki-Wetenschappers project van Stichting Academisch Erfgoed, zal het NINO zijn steentje bijdragen aan de kennis over de Nederlandse wetenschap online. Tijdens een drietal schrijfmiddagen in Leiden wordt informatie samengebracht over de geschiedenis, wetenschappers en materialen binnen de vakgebieden egyptologie en assyriologie in Nederland.

Wiki-Wetenschappers?

Met Wikipedia als de belangrijkste en bekendste encyclopedie van dit moment, is het project Wiki-Wetenschappers geïnitieerd om de biografische informatie over Nederlandse wetenschappers te completeren. Niet alleen zal het project bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland, ook zal het project een ingang zijn om het academisch erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Ahnengalerie?

Het NINO heeft al langer de wens om de oude “Ahnengalerie”, zijn verzameling portretten van belangrijke wetenschappers binnen de Nabije Oosten-studies en foto’s van bijeenkomsten vanaf de jaren twinti0, te digitaliseren en aan te vullen. Het project Wiki-Wetenschappers biedt dan ook de perfecte aanleiding om actief aan de slag te gaan met het archiefmateriaal.

Schrijfmiddagen

Door middel van een aantal schrijfmiddagen in Leiden zal van tevoren verzamelde informatie in Wikipedia worden gezet. Daarnaast kunnen , in het kader van de viering 100 jaar leerstoel Assyriologie in Leiden, de 6 assyriologen-entries in de Leidse hoogleraren-website aangevuld worden met correcties, oraties en portretten. Samen met een groep geïnteresseerde vrijwilligers zal informatie worden verzameld en ingevoerd.

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 maart jl. De tweede schrijfmiddag is op woensdag 17 april en de derde schrijfmiddag is op woensdag 15 mei.

Aanmelden en suggesties via a.s.e.mons@hum.leidenuniv.nl.