Nieuwe zoekmanier bij Google: BERT

BERT is een nieuwe technologie van Google: Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Een mondvol, die eigenlijk, simpel gezegd, betekent dat er rekening gehouden wordt met natuurlijke taal bij de zoekopdrachten. En Google zal dat nu verwerken in zijn core zoekalgoritme.

Concreet wil dat zeggen dat de techniek ervoor zorgt dat de algoritmes beter de zoekopdrachten begrijpt, met name de manier waarop woorden in een zin verband met elkaar houden. Voor zover wij het begrepen hebben, is dat deze nieuwe manier van zoeken bijvoorbeeld wél rekening houdt met woorden die voorheen te algemeen geacht werden, zoals “niet” of “geen”.

Lees verder op www.netties.be.