Nieuwe Unesco-leerstoel op het gebied van data en desinformatie voor Bruce Mutsvairo

Bruce Mutsvairo is onlangs benoemd tot Unesco-leerstoelhouder Data, Desinformatie en Democratie aan de Universiteit Utrecht. Mutsvairo is bij dezelfde universiteit ook hoogleraar Media, Politics and the Global South.

De Unesco chair zal onderzoek doen naar de manieren waarop nieuwe technologieën een sociale en politieke impact hebben op moderne samenlevingen. Een van de aandachtsgebieden is desinformatie. Bij veel gewapende conflicten spelen sociale media een grote rol omdat ze worden misbruikt om doelbewust desinformatie en haatcampagnes te verspreiden. Zo is het verwijt aan Twitter en Facebook dat de verspreiding van geruchten en haatzaaiende taal op hun platformen de etnische spanningen in Ethiopië heeft versterkt. Daardoor vielen honderden doden en kwam het land gevaarlijk dicht bij een genocide.

Personalisering informatie

Campagnes die haat en desinformatie verspreiden, het is geen nieuwe ontwikkeling. Wat wel nieuw is, zijn de manieren waarop technologie informatie personaliseert en versterkt om het effect ervan te maximaliseren. Er is dringend behoefte aan onderzoek naar de rol van data en desinformatie bij het in stand houden van conflicten en democratische verstoringen, niet in de laatste plaats in regio’s waar mensen sinds kort pas toegang hebben tot internet. De Unesco chair van Mutsvairo wil aan dat onderzoek een bijdrage leveren.

Foto boven: prof. dr. Bruce Mutsvairo (fotocredit: Kees Gort)