Nieuwe privacywetgeving treft Groninger Archieven: minder stukken openbaar

Er zijn dit jaar een stuk minder documenten openbaar geworden bij de Groninger Archieven dan voorheen. Dat heeft te maken met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent privacy. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur en seksuele geaardheid. Leeft de persoon in het document nog? Dan mogen de gegevens niet zomaar in de openbaarheid worden ingezien.

Lees verder op www.rtvnoord.nl/