In nieuwe organisatiestructuur NBD Biblion plek voor minder mensen

Begin dit jaar kondigde NBD Biblion aan het mes in de organisatie te gaan zetten. Afgelopen vrijdag 22 april jl. maakte het bedrijf de contouren van de nieuwe organisatie bekend. De organisatie krijgt een nieuwe structuur en het aantal fte’s (197) wordt teruggebracht naar 157. Verwachting is dat de nieuwe organisatie op 1 juli 2016 van start zal gaan. 

De nieuwe organisatiestructuur bestaat straks uit drie business units: Media, Data en Business on Demand. Deze units worden ondersteund door enkele kleine stafafdelingen, waaronder een nieuwe afdeling New Business, zo meldt NBD Biblion in persbericht. “In nauw overleg met de bibliotheekbranche gaat de afdeling New Business zich richten op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de bibliotheekbranche conform de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Doel is om zo maximaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de klant.”
Deze organisatiestructuur moet bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Hierdoor wordt “het mogelijk om producten en diensten efficiënter aan te bieden aan de klant en[ krijgt] innovatie meer ruimte”. Er verdwijnen gespecialiseerde functies in de productie; ook wordt gesnoeid in het aantal leidinggevende posities en het aantal staffunctionarissen. Verder krijgt de afdeling ICT “een volledig nieuwe opzet om haar rol als business partner nog beter te vervullen”.
Aanleiding voor de reorganisatie zijn “de veranderende marktomstandigheden en dan met name de teruglopende mediabudgetten bij de klanten van NBD Biblion, de openbare bibliotheken”. “We moeten fors ingrijpen om ons bedrijf fit de toekomst in te loodsen. Fit als het gaat om onze financiële resultaten, fit voor wat betreft onze strategie naar de toekomst en fit ten aanzien van onze relatie met de klanten. We zetten met de reorganisatie niet alleen in op bezuinigen, we maken tegelijkertijd een belangrijke kwaliteitsslag,” aldus René Leermakers, algemeen directeur, in een persbericht.
Op 22 maart jl. zijn de voorgenomen reorganisatieplannen in een adviesaanvraag voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR). De OR heeft positief geadviseerd. Parallel aan het adviestraject zijn de vakbonden uitgenodigd en is er een principe-akkoord over een plusregeling boven op de regeling sociaal plan opgenomen in de CAO Openbare Bibliotheken. De implementatie van de reorganisatie – inclusief alle herplaatsings- en sollicitatieprocedures – neemt mogelijk enkele maanden in beslag.