Nieuw beleid UKB 2017-2020 gepresenteerd

Op 20 april heeft UKB, het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, haar nieuwe beleid De kracht van synergie : UKB ambities 2017-2020 gepresenteerd. De ambities in het document zijn samen met de UKB-werkgroepen geformuleerd en zullen in de periode 2017-2020 vanuit verschillende samenstellingen worden vormgegeven.

Het UKB ondersteunt en versnelt wetenschappelijke vooruitgang door onderlinge expertises te verdelen, te concentreren en te verbinden in (inter)nationale netwerken. Om dit in de periode 2017-2020 te realiseren richt zij zich op vijf speerpunten. Zij verwacht dat “hier de zichtbare som van de samenwerking groter is dan het geheel der delen”. De UKB wil de speerpunten in de praktijk brengen mét het veld: “Hierbij zoeken we de interactie op met onze  gebruikers (studenten, docenten en onderzoekers) en versterken we onze samenwerking in bestaande  netwerken’. De vijf speerpunten:

  • “We werken samen bij de ontwikkeling van expertise op het gebied van onderwijsondersteuning”
  • “We ontwikkelen een gedeelde visie op de bibliotheek als leer- en werkomgeving”
  • “We borgen de duurzame toegang tot informatie”
  • “We delen systeem en infrastructuur waar mogelijk”
  • “We faciliteren open wetenschap”.