Netwerkdag NVMB op 19 november

Tijdens de IAML-conferentie in Kraków raakte de programmacommissie van de NVMB-netwerkdagen geïnspireerd door nieuwe werk- en presentatievormen zoals unconference sessions. De aanstaande netwerkdag op dinsdag 19 november in het Muziekcentrum van de Omroep (Hilversum) biedt een mooie kans om deze werkvorm ook binnen de vereniging te introduceren. 

Ook op het programma staan de presentaties die Jantien Dubbeldam en Eric van Balkum in Kraków verzorgden voor de NVMB-community, een reprise dus. En, omdat de locatie deze keer het Muziekcentrum van de Omroep is, kunnen de deelnemers tussen de middag genieten van het lunchconcert van het Metropole Orkest. Het Metropole Orkest staat onder leiding van de gelauwerde Amerikaanse componist, arrangeur en dirigent Vince Mendoza. Ook zijn in dit concert de solisten Cory Wong en Cody Fry te horen

Programma 

10.00 Inloop en koffie 

10.30 Welkomstwoord 

10.35 Jantien Dubbeldam (ArtEZ Conservatorium, Zwolle) 

Community librarian in a music teaching institution: work in progress. Inmiddels heeft Jantien haar opleiding tot community librarian voltooid en kan ze (natuurlijk in het Nederlands!) nog meer vertellen over de rol van de mediatheek/bibliotheek in een community. 

11.15 Eric van Balkum (Stichting Omroep Muziek, Hilversum) 

Muziekschatten: ‘Sheet music archive Muziekschatten: pioneering with digital sheet music, linked open data and more’. Samen met collega Jan Jaap Kassies vertelt hij (ook in het Nederlands!) over recente ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering van de bladmuziekcollectie van de omroep. 

12.00 Lunch 

12.30 Lunchconcert van het Metropole Orkest in Studio 1 

13.15 Vervolg lunch 

13.45 Unconference sessions 

Een onconferentie is een bijeenkomst met een vrije structuur zonder specifiek programma, waarvan de inhoud wordt bepaald door de deelnemers. Waar ben je op je werk mee bezig? Wat houdt je bezig? Wat wil je delen met je collega’s? Waarover heb je informatie of feedback nodig? Met andere woorden: we gaan aan de slag met onderwerpen die door de leden worden aangedragen! Dit wordt dus bij uitstek een NETWERKdag! 

14.30 Theepauze 

14.45 Vervolg unconference sessions 

15.30 Borrel 

Mogelijkheid om aan te sluiten bij een rondleiding door de bladmuziekcollecties van het MCO of door de studio’s. 

Aanmelden

Geef je uiterlijk maandag 11 november op. Later aanmelden kan ook, alleen is het dan niet meer mogelijk om mee te gaan naar het lunchconcert. Stuur een e-mail naar Charlotte Sienema: charlotte.sienema@omroepmuziek.nl. Bij opgave s.v.p. vermelden: 

  • Ik kom de ochtend / middag / hele dag 
  • Ik lunch wel/niet mee (+ eventuele dieetwensen) 
  • Ik ga wel/niet mee naar het lunchconcert 
  • Ik geef wel/geen toestemming om mijn emailadres op de presentielijst te zetten 
  • Voor freelancers, gepensioneerden, werkzoekenden etc.: opgave van evt. toevoeging bij uw naam 

Kosten Conform eerdere besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt de kosten van deze dag bij de deelnemers in rekening te brengen. 

➢ NVMB-leden (persoonlijke leden en medewerkers van instellingsleden) betalen minimaal € 15. 

Een extra donatie is zeer welkom. Met een bijdrage van ca. € 25 zijn we uit de kosten.

➢ Niet-leden betalen minimaal € 30. 

Gaarne het bedrag overmaken naar: Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken te Amsterdam Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76 O.v.v. NVMB Netwerkdag november 2019 

Locatie Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, Hilversum. (ruim 15 minuten lopen vanaf station Hilversum Mediapark en ruim 20 minuten vanaf Hilversum Centraal)