Netwerk Digitaal Erfgoed honoreert 4 projecten die zichtbaarheid van digitaal erfgoed vergroten

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft – dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds – vier projectvoorstellen gehonoreerd die een bijdrage leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van digitale erfgoedcollecties. Daarnaast hebben ze een domeinoverstijgend karakter: ze laten de gebruiker erfgoed ervaren buiten de gebruikelijke erfgoedplatforms.

Een onderwijsapplicatie die een digitale museumcollectie rechtstreeks het klaslokaal in brengt, of een digitale kaart met alle beschikbare informatie over verdwenen historische gebouwen met een muisklik opvraagbaar. Dit zijn voorbeelden van de beoogde projectresultaten van de vier voorstellen die gehonoreerd zijn door Digitaal Erfgoed Zichtbaar, een werkpakket van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze projecten sluiten aan bij de filosofie van NDE: het toegankelijk maken van digitaal erfgoed en de gebruiker hierbij centraal stellen. Het Mondriaan Fonds droeg bij om meer zicht te krijgen op noden en wensen met betrekking tot het digitaliseren van cultureel erfgoed.

De vier gehonoreerde projectvoorstellen zijn:

> Blanco: Leren kijken en van kijken leren (€ 24.000). Thieme Meulenhoff in samenwerking met het Rijksmuseum Blanco is een digitale onderwijsapplicatie waarbij kunsthistorische beelden, afbeeldingen en bronnen uit het cultureel erfgoed door de gebruiker worden gekoppeld aan het heden. Op die manier worden digitale collecties de klas binnengehaald en de leerlingen uitgedaagd om ze ook in werkelijkheid te gaan bekijken.

> Verdwenen gebouwen in publieke collecties (€ 16.000). Hic Sunt Leones in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In dit project wordt gewerkt aan een digitale kaart met met alle opmerkelijke gebouwen die Nederland vroeger kende, waarbij elk gebouw verbonden is met alle afbeeldingen ervan in publieke collecties.

> Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed: Nederlands erfgoed beschikbaar voor gebruik op Wikipedia wereldwijd (€ 16.000). Wikimedia Nederland

Dit project concentreert zich op één activiteit, die de basis zal vormen van andere activiteiten binnen het project Nederland en de wereld: de ontwikkeling van een GCE exchange platform. Het GCE exchange platform is een combinatie van een website en een wiki, waar Nederlandse erfgoedinstellingen, en Wikipediabewerkers en Wikimedia chapters wereldwijd met elkaar in contact kunnen komen om uitwisseling en samenwerking te stimuleren inzake gedeeld cultureel erfgoed.

> Chrome-extensie digitaal erfgoed stART (€ 24.000). Kennisland in samenwerking met Studio Parkers en ontwerpster Sara Kolster

stART is een extensie voor de Google Chrome-browser, die bij het openen van een window of nieuw tabblad een werk uit de rijke verzameling van Europeana beeldvullend laat zien. Europeana.eu is een platform dat gedigitaliseerd erfgoed van meer dan 3.500 culturele en academische instellingen uit heel Europa bij elkaar brengt.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van erfgoed. Om dat te bereiken worden collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar gemaakt. Het Mondriaan Fonds heeft als pilot bijgedragen aan deze call om zicht te krijgen op de behoeftes van het veld. DEN treedt op als adviseur van de regisseur van de digitale strategie van het ministerie van OCW.

(bron: DEN)