Nederlandse AI Coalitie en ICAI versterken samenwerking

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) halen de banden aan. De samenwerking richt zich op het versterken van AI-kennis en -talent ‘om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis en toepassing van artificiële intelligentie voor welvaart en welzijn’.

ICAI richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van AI-technologie door middel van industriële laboratoria. Dit zijn samenwerkingen tussen kennisinstellingen, industriële partners en/of publieke organisaties. ICAI telt nu twintig labs; in Amsterdam, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nog eens tien labs, op de huidige locaties en op nieuwe locaties, zoals Enschede, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Elk van de locaties heeft eigen expertisegebieden die passen bij de krachten van de regio.

Het verder opbouwen en uitrollen van het netwerk van ICAI-labs vormt een essentieel onderdeel van het nationale AI-netwerk, dat de NL AIC samen met partners wil gaan realiseren. Er is gekozen om te werken met hubs and spokes, die gezamenlijk de structuur in het AI-netwerk vormen. De labs gaan een belangrijke rol spelen binnen deze structuur. De Nederlandse AI Coalitie zal zich inzetten om ICAI te ondersteunen in het uitbouwen van het labnetwerk. 

Human capital in AI

Door op de juiste manier in AI te investeren kan Nederland als land groeien en een belangrijke positie innemen. Dit moet leiden tot behoud en zelfs uitbreiding van werk en banen als we de juiste expertise ontwikkelen, weten beide partijen. Kees van der Klauw, coalitiemanager NL AIC: ‘Onze gezamenlijke ambitie is onder andere om talent – studenten en onderzoekers – voor Nederland te ontwikkelen en te behouden en om buitenlands talent naar Nederland te halen. Dit doen we bijvoorbeeld door de PhD-studenten in de ICAI-labs gericht aan te laten sluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt. We laten ze kennismaken met Nederlandse organisaties die op zoek zijn naar AI-talent. Daarnaast willen we elkaar versterken in het ontwikkelen en beschikbaar maken van AI-cursussen -en trainingen. Zo heeft ICAI bijgedragen aan de Nationale AI-cursus en het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van twee AI MOOCs (Massive Open Online Course). De werkgroep Human Capital van de NL AIC heeft als doelstelling om het cursusaanbod in AI breed beschikbaar te maken en waar nodig door te ontwikkelen per sector. Dit zijn activiteiten, waarin we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.’