National Library of Medicine maakt game-apps voor het onderwijs

De National Library of Medicine (NLM) in Verenigde Staten ontwikkelt studiegerelateerde apps en sinds kort ook game-apps. Een interview met Alla Keselman van de NLM over deze bibliotheekactiviteit.

Door: Isabel Rapattone

De populariteit van smartphones en tablets heeft ertoe geleid dat ook bibliotheken zich hebben gestort op het ontwikkelen van apps. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekapp voor het verlengen en/of reserveren van materialen en de zogeheten LuisterBiebapp. Bibliotheken zien het ook steeds meer als hun taak om studenten en scholieren wegwijs te maken in het groeiende aanbod van studiegerelateerde apps. Zo geven verschillende universiteitsbibliotheken op hun website per vakgebied een overzicht van dergelijke apps.

De National Library of Medicine (NLM) in Verenigde Staten gaat nog een stap verder. De NLM Division of Specialized Information Services (SIS) ontwikkelt educatieve game-apps voor scholieren. Het SIS K-12-team van de NLM heeft deze apps zelf ontworpen in samenwerking met middelbare schooldocenten. In de VS staat de term K-12 voor het verplicht onderwijs, wat dertien jaar duurt. Het begint met een jaar kindergarten, gevolgd door twaalf jaar klassikaal onderwijs. De NLM werd opgericht in 1836 en is met 19 miljoen tijdschriften, boeken en andere vormen van informatie uitgegroeid tot de grootste medische bibliotheek in de wereld. Zij coördineert het nationale netwerk van zo’n zesduizend medische bibliotheken in de Verenigde Staten.

MEDLARS was de eerste database van de NLM, van waaruit de bekende MEDLINE-database tot stand kwam. In de jaren tachtig en negentig bood de NLM online services aan, meestal via de bibliotheek en later in de vorm van cd-roms. De huidige MEDLINE-database is met behulp van de zoekmachine PubMed vrij toegankelijk via internet.

Wetenschap aantrekkelijk maken

Alla Keselman, Senior Social Science Analyst van de Division of Specialized Information Services, vertelt dat de NLM onder de Amerikaanse overheid valt, onderdeel is van het National Institute of Health (NIH) en al haar diensten gratis beschikbaar stelt voor gebruikers. De NLM is een centrum van innovatie als het gaat om gezondheidsinformatie voor zowel professionals als het grote publiek. Het SIS K-12-team ontwikkelt onderwijsmateriaal zoals websites, lesplannen en animaties, gericht op schoolgaande kinderen en adolescenten.

De eerste apps die werden ontwikkeld door het SIS K-12-team verschenen in het voorjaar van 2010 in de App Store van Apple. De onderwerpen van de apps variëren van informatie over radioactieve straling tot informatie over inheemse volken in relatie tot ziekte en gezondheid.

Als aanvulling op dit aanbod begon het team met het maken van game-apps nadat er vanuit een groep leraren met wie de bibliotheek contact had vraag bleek te zijn naar gratis, boeiend en interactief onderwijsmateriaal. Ook deze apps passen binnen het aanbod van NLM: ‘Leren met behulp van games is een doeltreffende manier om de wetenschap aantrekkelijk te maken voor scholieren,’ aldus Keselman.

Apps

In het voorjaar van 2015 heeft het SIS K-12 team zijn eerste game-app, TOXinvaders, uitgebracht. Deze app zet scholieren aan tot nadenken over thema’s als milieu en gezondheid. Na TOXinvaders verschenen eind 2015 nog drie game-apps (zie ook kader). Bohr Thru en Base Chase zijn spelletjes die de leerstof ondersteunen tijdens de lessen biologie en chemie. Run4Green geeft scholieren meer inzicht in onderwerpen als milieubehoud en laat bijvoorbeeld zien dat er alternatieve energiebronnen bestaan.

In de App Store kunnen deze vier game-apps gratis worden gedownload op de iPhone, iPad en iPod. De apps zijn ontwikkeld voor scholieren op junior high school- en high schoolniveau. Dit niveau is vergelijkbaar met klas 1-6 van de middelbare school in Nederland.

De game-apps zijn binnen het SIS ontwikkeld door een team van zeven mensen, onder wie computerprogrammeurs, onderwijsdeskundigen en grafisch ontwerpers. Het maken van de eerste game-app was volgens Keselman een leerproces. De groep, onder leiding van ICT-hoofd Ying Sun, heeft er bewust meer tijd voor uitgetrokken. De opgedane ervaring vormde een goede basis voor het ontwikkelen van volgende game-apps.

API’s

De NLM ontwikkelt niet alleen zelf apps. Ook geven ze ontwikkelaars van computerapps en mobiele apps met behulp van Application Programming Interfaces (API’s) toegang tot NLMbronnen. Zo zijn er inmiddels enkele apps van andere ontwikkelaars, waaronder Unbound MEDLINE en Palm PubMed, die de PubMed-database toegankelijk maken.

Kosten

De kosten voor het ontwikkelen van apps vallen binnen het SIS/NLM-budget. Het gaat hier niet om een commercieel project, benadrukt Keselman. Er is ook geen sprake van inapp aankopen, dat wil zeggen: de mogelijkheid voor gebruikers om aankopen binnen de app te doen. Volgens Keselman betalen de apps zichzelf terug op een immateriële manier, namelijk in de vorm van leergierige scholieren die later misschien wetenschapper willen worden.

Hoewel de NLM het ontwikkelen van apps niet als een kerntaak ziet, gaat de bibliotheek er voorlopig mee door. Keselman: ‘Het is een goede manier om het publiek te informeren over onderwerpen die met gezondheid te maken hebben.’


4 game-apps van NLM

TOXinvaders is een interactief schietspel dat laat zien welk effect chemische stoffen hebben op het milieu en de gezondheid. Het bestaat uit vier levels waarbij de speler toxische oftewel ‘slechte’ chemische stoffen moet vernietigen door op ze te schieten. Ondertussen kan de speler punten verdienen door zoveel mogelijk ‘goede’ chemische stoffen te verzamelen. Om toegang te krijgen tot het volgende level moet de speler in een korte quiz vragen beantwoorden over chemische stoffen. De vragen uit deze quiz kunnen als uitgangspunt dienen voor een discussie in de klas over de onderwerpen chemie, milieu en gezondheid. TOXinvaders is een aanvulling op informatieve websites van de NLM die over dezelfde onderwerpen gaan, zoals Tox Town, TOXMAP en Environmental Health Student Portal.

Bohr Thru is een puzzelgame waarin gebruikers wordt gevraagd om protonen, neutronen en elektronen te verzamelen. Het doel is om de eerste achttien elementen van het periodiek systeem van Bohr, zoals koolstof, stikstof en lithium, te maken. Met de hulp van hoofdpersoon Atom raken spelers vertrouwd met verschillende chemische elementen en hun structuren. Leraren kunnen met deze app gamesessies van vijf minuten organiseren.

Base Chase is een spel dat laat zien hoe DNA-basenparen werken. In deze educatieve app springt een cartoonmascotte met de toepasselijke naam DeeNA op snel bewegende platforms heen en weer en grijpt daar DNA-basen om zo DNA-strengen van verschil – lende dieren te maken. Het spel is een aanvulling op de biologielessen. In de klas kan een korte, ongeveer vijf minuten durende gamesessie worden gespeeld.

Run4Green is een side-scrolling spel waarbij de hoofdpersoon horizontaal over het scherm beweegt. Met behulp van dit spel leren scholieren spelenderwijs hoe belangrijk het milieu is. Thema’s als vermindering van broeikasgassen en duurzame energie komen aan bod en het kopen van ‘duurzame producten’ wordt gestimuleerd. Het karakter waarmee je speelt is vrolijk, groen en ziet eruit als een wereldbol. Een interessant aspect van dit spel is de link naar het Environmental Health Student Portal. Dit portaal is ontwikkeld door de NLM en heeft als doel om scholieren in contact te brengen met informatie over milieu en gezondheid.


Isabel Rapattone heeft de Master Culturele Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en verkent op dit moment haar kansen als zelfstandig ondernemer binnen de erfgoedsector.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.