Nationaal Archief publiceert voorkeursbestandsformaten

Het Nationaal Archief heeft een lijst gepubliceerd met voorkeursbestandsformaten en geaccepteerde bestandsformaten, met een onderbouwing ervan. Deze lijst is primair gericht op de organisaties die hun archief overdragen aan het Nationaal Archief. Het overzicht is ook interessant voor andere collectiebeherende instellingen.

Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in allerlei formatenontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen. Maar met het oog op digitale duurzaamheid heeft het Nationaal Archief wel een aantal voorkeuren voor formaten waarin informatie wordt aangeleverd. Met behulp van deze lijst kunnen zogenaamde ‘zorgdragers’ al bij de creatie van hun informatie rekening houden met duurzame toegankelijkheid.

Het document Voorkeursformaten Nationaal Archief (pdf) is een uitwerking van de preservation policy(pdf) van het Nationaal Archief. De preservation policy beschrijft het overkoepelende preservationbeleid: de wijze waarop het Nationaal Archief de digitale informatie die zij beheert, authentiek en bruikbaar houdt.

(bron: www.ncdd.nl)