Naoorlogse edities Volkskrant, Trouw en Parool digitaal beschikbaar

De naoorlogse uitgaven van de Volkskrant, Trouw en Het Parool zijn gedigitaliseerd en vanaf  12 december toegankelijk voor iedereen via Delpher, de website met historische boeken, kranten en tijdschriften.

Hiermee zijn nu alle grote Nederlandse dagbladen vertegenwoordigd in het online archief, ook uit de periode 1945 tot en met 1995. De Koninklijke Bibliotheek heeft vandaag 940.000 pagina’s toegevoegd. In totaal zijn nu ruim 12 miljoen historische krantenpagina’s voor iedereen te doorzoeken. Behalve de Volkskrant, Trouw en Het Parool komen ook het AD en lokale en regionale dagbladen van de Persgroep beschikbaar. Deze kranten worden de komende jaren toegevoegd.

Samenwerking

In maart van dit jaar werd een licentieovereenkomst ondertekend door de KB (de nationale bibliotheek van Nederland) en de Persgroep, de uitgever van deze titels. Dit stelde de KB in staat om titels waarop de Persgroep het auteursrecht bezit te digitaliseren, op te slaan en beschikbaar te stellen. De KB streeft naar zoveel mogelijk digitale beschikbaarheid van collecties, zo vrij mogelijk te gebruiken voor iedereen. De Persgroep is uitgever van belangrijke, invloedrijke landelijke en regionale dagbladen en vindt het van groot belang dat deze titels bewaard blijven en vrij beschikbaar zijn voor het algemene publiek.

Digitalisering historische kranten

Om belangrijk cultureel erfgoed duurzaam voor de toekomst te bewaren en bereikbaar te maken voor wetenschappelijk en vrijetijdsonderzoek worden vele papieren bronnen gedigitaliseerd door de KB. De website Delpher is ontwikkeld door de KB en de universiteitsbibliotheken om deze bronnen te ontsluiten voor een groot publiek. Er staan ruim 60 miljoen pagina’s uit  boeken, kranten en tijdschriften op en continu worden er nieuwe collecties toegevoegd. Delpher is hierdoor een onmisbare bron geworden voor wetenschappelijke onderzoekers, genealogen, docenten en journalisten.