Muziekcentrum van de Omroep maakt grootste collectie bladmuziek van Europa online toegankelijk

Op 1 maart jl. heeft het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum de grootse Europese collectie van bladmuziek online toegankelijk gemaakt. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger en Roland Kieft, directeur van directeur van de Stichting Omroep Muziek (SOM), waaronder het MCO ressorteert, verrichten de officiële openingshandeling van de website Muziekschatten.nl.
De bibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep was sinds augustus 2013 vanwege bezuinigingen gesloten en de toekomst van de muziekbibliotheek leek lange tijd onzeker. (Tot de sluiting op 1 augustus 2013 was de collectie in beheer bij de Muziekbibliotheek van de Omroep, onderdeel van het Muziekcentrum van de Omroep.) Dankzij een eenmalige subsidie van 1,2 miljoen euro van het ministerie van OCW in 2016 kreeg de bibliotheek weer een nieuwe toekomst en werd het mogelijk de collectie te digitaliseren en te ontsluiten. De gemeente Hilversum draagt 50.000 euro per jaar bij om de collectie toegankelijk te maken en te houden via de website Muziekschatten.nl.

Roland Kieft, directeur van de Stichting Omroep Muziek, gaf in zijn toespraak bij de opening van Muziekschatten.nl aan dat de voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep nooit dusdanig getroffen had mogen worden door de bezuinigingen die in 2010 in het regeerakkoord werden aangekondigd, en in 2013 leidden tot een ingrijpende reorganisatie van de toenmalige Stichting Muziekcentrum van de Omroep. Maar mede dankzij de inspanningen op bestuurlijk niveau en dankzij de inzet van de destijds boventallig verklaarde bibliotheekmedewerkers Eric van Balkum en Jan Jaap Kassies (die op Muziekschatten.nl ook een stuk schreef over de hele operatie) kon de grootste collectie bladmuziek van Europa behouden worden en nieuw leven worden ingeblazen. Van Balkum en Kassies hebben zich de tussenliggende jaren op vrijwillige basis onvermoeibaar ingezet voor behoud van de collectie, aldus Kieft.
De collectie, die in het totaal vijf kilometer aan bladmuziek omvat, bestrijkt de gehele westerse muziekgeschiedenis van de middeleeuwen tot heden en wordt door de gemeente Hilversum in een persbericht ‘historisch, zeer waardevol’ en ‘een parel aan de kroon voor Hilversum Mediastad’ genoemd.
Via Muziekschatten.nl zijn op dit moment zo’n 600.000 items bladmuziek ontsloten, waarvan er zo’n 3500 inmiddels digitaal beschikbaar zijn. De website wordt de komende jaren nog verder uitgebouwd. Naar verwachting is in 2020 de gehele collectie gedigitaliseerd en toegankelijk via Muziekschatten.nl.
Zodra de hele collectie is gedigitaliseerd, wordt gekeken naar een koppeling met de collectie van het Ne­der­lands In­sti­tuut voor Beeld en Ge­luid, zodat bijvoorbeeld de beelden van een concert te bekijken zijn vanuit Beeld & Geluid, terwijl de bladmuziek kan worden opgevraagd bij het MCO via de site Muziekschatten, zo stelt de gemeente Hilversum.

In het kader van de Nationale Muziek Collectie wordt er tevens samengewerkt met de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Conservatorium.